У околностима актуелног ванредног стања, а следећи Закључак Владе Републике Србије 05 број 53-2561/2020, од 16. марта 2020, предавање захтева за оглашавањем личних исправа и докумената неважећим неће бити могуће обавити у књижарама и на шалтеру ЈП Службени гласник, већ искључиво поштом или електронском поштом.

Више информација о томе, као и о самој процедури предаје захтева можете добити на званичном веб-сајту ЈП Службени гласник, на адреси http://www.slglasnik.com/tekstovi-pravnih-lica-veliki-oglasi или позивом на бројеве телефона +381 11 30 60 307, 30 60 308 и 30 60 550.

Ваш Службени гласник