На адреси www.pravno-informacioni-sistem.rs доступна je нова и редизајнирана верзија Правно-информационог система Републике Србије (ПИС РС), најрелевантније електронске правне базе у земљи, која, између осталог, садржи важеће и званичне законе и друге прописе у њиховом изворном и тачном облику.

Најновије програмско унапређење ПИС РС доноси редизајн веб презентације, chat сервис, анкете претплатницима и корисницима који се региструју за промотивни период, упит за презентацију и претрагу малих огласа на насловној страни и друго.

- Редизајн веб презентације, у складу с информатичко-технолошким трендовима и глобално признатим примерима добре праске, омогућава боље корисничко искуство и лакше коришћење свих функционалности које овај систем нуди; оптимизован је за мобилне и друге преносне уређаје и прилагођен слабовидим особама;

- Chat сервис обезбеђен је ради остваривања двосмерне комуникације с корисницима и савременог концепта пружања услуга/подршке корисницима; омогућава комуникацију између корисника и корисничког сервиса како у реалном времену (online режим), тако и слањем порука када кориснички сервис није доступан за комуникацију у реалном времену (offline режим);

- Анкете за претплатнике и кориснике који се региструју за промотивни период омогућавају пласирање анкете о задовољству претплатника ПИС РС и његовим функционалностима/садржајима, као и пласирање анкете корисницима на ПРОМО период (кад буде активиран);

- Упит за презентацију на насловној страни веб-сајта пружа могућност једноставног заказивања презентација везаних за коришћење ПИС РС;

- Претрага малих огласа на насловној страни корисницима омогућава лако проналажење информација о објављеним неважећим исправама у „Службеном гласнику РС”.

ПИС РС успостављен је 1. јануара 2014. на веб адреси www.pravno-informacioni-sistem.rs, а његово вођење поверено је ЈП Службени гласник. Свим корисницима интернета је омогућен бесплатан приступ бази која садржи регистар и текстове важећих прописа и других аката Републике Србије објављених у „Службеном гласнику РС“.