Због великог интересовања корисника, превод на енглески језик ЗАКОНА О ТРГОВИНИ, чија је примена почела 30. јула 2019. године, доступан је претплатницима на базу „Прописи на енглеском језику“, која се налази у оквиру Правно-информационог система РС.

У наведеној бази налази се више од 160 основних и пречишћених текстова прописа преведених на енглески језик који су од значаја за привредно пословање у Републици Србији. У оквиру ове базе постоји и могућност приступа појединачном пропису на енглеском језику.

Правно-информациони систем РС успостављен је 1. јануара 2014. на веб адреси http://www.pravno-informacioni-sistem.rs, а његово вођење поверено је ЈП Службени гласник