Гласниково издање, Љуба Поповић – Пречником душе Драгане Марковић, добитник је награде УЛУПУДС-а у категорији уметнички документ на актуелном, 64. Међународном сајму књига у Београду.

У образложењу жирија се, између осталог, наводи да ауторка представља интимну биографију великог уметника, састављену из интервјуа који су се спорадично одвијали током више година њиховог пријатељског и професионалног дружења.

Ова књига открива Љубин свет колега, професора, породице и комшија које уметник посебно помиње и описује и за чија пријатељства је захвалан. Проучавање уметниковог сликарског опуса тиме је обогаћено увидом у тренутке његовог свакодневног живота. Реч је о билингвалном, српском и француском издању.