У свечаној сали – библиотеци Гласникове пословне зградеу Београду (Јована Ристића 1), минулих дана су организоване две једнодневне презентације за коришћење Правно-информационог система Републике Србије (ПИС РС), којима су присуствовали бројни представници државних институција.

Сви учесници са имали прилику да се „из прве руке“ упознају са садржајем и предностима ПИС РС, о чему су говорили Борис Петровић, извршни директор Сектора службених издања у Службеном гласнику, и његове сараднице из Редакције електронских правних база Службеног гласника Нина Кабадајић и Нина Радојевић.

Ова обука је обухватила упознавање са базама и садржајима ПИС РС, који су прилагођени потребама корисника, а који, између осталог, садрже:

– прописе у изворном, потпуном и тачном облику;

– везу са правним актима Европске уније;

– судску праксу;

– стручна мишљења, моделе уговора и других аката, коментаре закона;

– прописе на енглеском језику;

– пресуде Европског суда за људска права;

– калкулаторе затезне камате и судске таксе, као и многе друге садржаје неизоставне у свакодневном раду.

Будући да је Службени гласник једини законом овлашћен издавач републичких прописа, циљ обуке био је упознавање са предностима које ПИС РС нуди, а посебно након његових најновијих програмских унапређења. Квалитет база које обухвата огледа се у аутентичности, тачности и актуелности правних информација, односно у пружању правне сигурности и помоћи при сналажењу у нашем правном систему.

Након одржаних обука, сви полазници су добили и промо-шифре за приступ ПИС РС, које ће бити активне до 1. јануара 2019, како би били у могућности да конкретније тестирају његове базе и упознају се с њиховим садржајима и предностима.