На веб-сајту EUR-Lex (база података законодавства Европске уније), у уторак 14. маја 2019, отворена је посебна страна посвећена Србији – имплементацији ELI-ja (Јединствене европска ознаке законодавства) у Правно-информационом систему Републике Србије (ПИС РС), а у делу ELI implementation overview.

Линк ка наведeној страни је: https://eur-lex.europa.eu/eli-register/serbia.html

ELI је систем који обезбеђује да законодавство буде доступно на интернету у стандардизованом формату, тако да се актима може приступити и они се могу размењивати и користити преко граница. ELI се користи за идентификацију прописа јединственом ознаком која је препознатљива, читљива и разумљива за људе и машине (компјутере) и која је усклађена с постојећим технолошким стандардима.

Увођењем ELI-ја у Правно-информациони систем РС, Република Србија нашла се међу ретким државама које су до сада имплементирале ELI, попут мањег броја чланица Европске уније.