У уторак, 16. априла, у Клубу-књижари-галерији Гласник представљена је књига Арбитража и алтернативно решавање спорова из осигурања и реосигурања проф. др Наташе Петровић Томић.

О књизи су говорили проф. емеритус др Мирко Васиљевић, Ивана Соковић, председница Извршног одбора Компаније Дунав, Драган Филиповић, председник Извршног одбора Генерали осигурања, Бранко Дамјановић, директор за опште, правне и пословне односе УОС, и ауторка.

Професор Васиљевић у уводном делу каже да је манир већ искусног научног прегаоца, проницљивог, визионарски усмереног, знатижељника водио ауторку ка потреби истраживања управо ове области права осигурања, са оправданим уверењем да је реч о области друштвених и уговорних правних односа с обзиром на то да је реч о многобројним конзументима услуга из сфере разноврсних области осигурања, животних и неживотних, који логично и неизбежно продукују бројне спорове, а у савременим условима захтевају посебну заштиту по правилу слабије уговорне стране, која скоро редовно није осигуравач. „Посебне заштите другог уговорника нема без брзог решавања таквих спорова – потреба економије времена, без уштеде трошкова – економија трошкова, без задовољног корисника услуге осигурања као својеврсног потрошача тих услуга“, објашњава професор. Он открива да ауторка говори о „дејуридизацији спорова из осигурања“ и потреби конституисања својеврсног „права на алтернативно решавање“, а потом, на основама упоредноправних искустава и одговарајуће регулативе, говори о медијацији – посредовању у решавању ових спорова, о арбитражи и посебно о потрошачкој арбитражи, као и о омбудсману за спорове из осигурања. „Наташа Петровић Томић сматра да је неопходно увођење омбудсмана за осигурање у српском праву, као и да треба донети посебан закон о алтернативном решавању спорова из осигурања, што брани снажним инвентаром аргумената“, закључује професор Васиљевић.

Ивана Соковић, председница Извршног одбора Дунав осигурања захваљује професорки на бављењу питањима осигурања и доприносу развоју делатности како са научног, тако и са практичног нивоа. „Ова монографија се са становишта осигуравача бави веома важним питањима јер су спорови у осигурању чести, а судско решавање спорова веома је комплексно, дуготрајно и изискује велике трошкове. И, што је најбитније, из судских спорова наши осигураници не излазе задовољни“, приметила је она. „Због тога сматрам да је алтернативно решавање спорова веома важно и да на њему и његовом унапређењу треба много радити. Ово је дело које ће помоћи свима који се у својој пракси буду сретали са споровима и арбитражом“, закључила је она и захвалила још једном ауторки на свему што ради за индустрију осигурања.

„Улога свих нас у индустрији осигурања јесте да на транспарентан и јасан начин клијентима и потрошачима објаснимо шта у ствари купују, односно да прво будемо саветници па тек онда продавци да не би долазило до спорова“, објаснио је Драган Филиповић и приметио да је то у пракси тешко изводљиво. „Као алтернативни начин решавања спорова медијација је нешто што у Генерали осигурању радимо и показало се као изузетно добра ствар, а у књизи ауторка говори управо о том односу, даје предлоге и начине када то треба да се узме у обзир“, открива Филиповић. Он објашњава да, за разлику од судског спора, где је увек једна страна на губитку, медијација преузима одговорност да у транспарентној комуникацији две стране реше спор и да ниједна страна не губи. „Мислим да ће читаоци књиге, како индустрија осигурања, тако и потрошачи, адвокати, законодавна и судска власт доћи до многих нових сазнања и пронаћи добре препоруке“, нагласио је он.

Бранко Дамјановић се осврнуо на дугогодишњу сарадњу с Наташом Петровић Томић као панелистом, предавачем, стручним лицем и водећим домаћим експертом за израду закона и реализацију пројеката у области осигурања. Сматра да књига осим теоретског има и велики практични значај, као и да је алтернативно решавање спорова неопходно и да може да реши многе проблеме, али и да спречи да до спорова дође.

„Кроз платформу мирног решавања спорова ставићемо до знања колико улажемо у нешто што се зове нега клијената и колико унапређујемо систем заштите корисника услуга и доприносимо томе да се створи један одрживи систем осигурања“, поручила је Наташа Петровић Томић.

Ауторка је захвалила многобројним гостима, професору Мирку Васиљевићу, представницима индустрије, као и говорницима на представљању књиге.

Монографија проф. др Наташе Петровић Томић долази у тренутку када је једна од најактуелнијих тема стварање услова за одрживи развој осигурања. Ауторка на аргументован начин уверава читаоце да је алтернативни начин решавања спорова (АДР) из осигурања кључан за повећање степена заштите корисника услуга индустрије осигурања и растерећење државног правосудног апарата. Увођењем ефикасне процедуре превенције и/или решавања спорова из осигурања осигуравачи смањују трошкове пословања, уз истовремену негу клијената на европским стандардима препоручени начин. Јасним разграничењем спорова погодних за АДР од оних који то нису обезбеђује се сарадња судског и вансудског апарата правне заштите, у складу с начелом економичности и ефикасности.