У уторак, 14. маја, у књижари „Геца Кон“ одржана је промоцијакњиге ОДОБРЕНА У СРБИЈИ – ЖЕНА, МАЈКА, МИНИСТАР(КА), Емилије Радибратовић.   

О књизи су говориле Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности, Јелена Филиповић, професорка Филолошког факултета Универзитета у Београду, Гордана Милосављевић Стојановић, уредница издања, и ауторка. 

Уредница је на почетку изразила задовољство што постоји велико интересовање за тему родно сензитивног језика у Србији и објаснила да је реч о научној студији која ће нас озбиљно навести на размишљање и која није намењена само академској заједници већ и широј читалачкој публици. Она је приметила да је изузетан квалитет књиге у томе што ауторка прецизно анализира родно сензитиван језик у електронским медијима и начин на који медијска култура креира јавни дискурс у нашим животима. „Она је врло јасно, анализирајући поједине медије, показала каква је језичка слика медија у Србији, како изгледа родно сензитиван језик и на који начин се он интерпретира и преноси у друштво, стварајући миље у којем сви ми живимо“, истакла је Гордана Милосављевић Стојановић.

„У студији постоји широка лепеза дисциплина које су фантастично интердисциплинарно увезане, теоријски постулати и методолошки поступци се преплићу, а то захтева изузетан степен компетенција у свим тим дисциплинама. Разумете и сажимате знање из најразличитијих области како бисте на најверодостојнији начин представили феномен којим се бавите“, рекла је у уводном делу Јелена Филиповић.

„Језик је моћ, употреба језика дефинитивно успоставља односе друштвене моћи, и самим тим што се жене не виде у јавној сфери или што се о њима прича или пише на овај начин, оне себе постављају у инфериоран положај. Морамо памтити у сваком тренутку да конституисање наратива јесте начин на који сагледавамо свет око себе, и не смемо дозволити да се језиком у том смислу манипулише“, закључује професорка Филиповић.  

Бранкица Јанковић је истакла да јој је књига потврдила многа размишљања, али и отворила нове перспективе, као некоме ко води институцију за унапређење равноправности. „Помогли сте и мени и тиму који водим да управо помоћу ваше анализе дискурса видимо где смо добро реаговали, а где смо погрешили, и с тог аспекта нам је врло корисна“, рекла је повереница.

Повереница Јанковић је затим додала да је ауторка успела да, у потпуности поштујући постулате и методологију научног рада, дело у довољној мери релаксира да буде од користи и јавности која није довољно стручна и да нам на занимљив и питак начин дâ ту „родну лупу“ која нам је данас преко потребна. Књига се појавила у право време, тврди Бранкица Јанковић, узимајући у обзир да је данас употреба језика једна од најактуелнијих тема, а да је цео фокус Закона о родној равноправности измештен само на поље језика. „Посебно ми се допало како је др Радибратовић објаснила како се у новим комуникационим околностима мења друштвена стварност, како се мењао тај дискурс у претходне две комуникационе ере, као и то што је на пријемчив начин објаснила разлику између језика и дискурса, тих процеса који се одвијају употребом језика“, истакла је она. „Потпуно сам сагласна да је језик моћ и да се употребом и злоупотребом језика стварају нове и продубљују старе неједнакости у друштву“, напоменула је повереница. „Др Радибратовић је показала како се савремена жена гура на маргину друштвених токова у ери утицаја комуникација до сада неслућених размера, те како су ти суптилни изрази патријархата добили савремене и ефикасне алате за деловање у том простору. Ништа не одражава положај жена боље од места које им се у медијима даје“, закључила је она.

Др Радибратовић је казала да се нада да ће монографија сваком заинтересованом читаоцу открити везе између језичких идеологија и идеолошког деловања у друштвеним структурама које имају директан утицај на формирање сазнања, индивидуалних идентитета и понашања.

Ауторка је истакла да књига представља водич кроз онлајн медијско окружење за разумевање узрока и последица културних модела поделе жена‒мушкарац, а уједно нуди и обрасце понашања за жене и мушкарце који су друштвено најприхватљивији и гарантују успех на личном и јавном плану. Она истиче и да су сви медији којима се обратила прихватили сарадњу, што говори о њиховој отворености за ову тему, као и о њиховој намери да допринесу родно равноправном друштву.