Данас је потписан и четврти уговор ове недеље између Јавног предузећа Службени гласник и једне образовне институције. Овог пута реч је о уговору о пословној сарадњи са Технолошко-металуршким факултетом Универзитета у Београду, који су потписали директор Службеног гласника Младен Шарчевић и декан факултета проф. др Петар Ускоковић.

Уговором је предвиђена сарадња у публиковању оних издања за која постоји заинтересованост обе стране. Ова чињеница иде у прилог новој оријентацији Службеног гласника ка издавању већег броја универзитетских уџбеника.

„Данас смо потписали и уговор о пословној сарадњи са Технолошко-металуршким факултетом, што је још један доказ наше опредељености да промовишемо науку и образовање. Ово је већ четврти по реду уговор овог карактера који смо потписали ове недеље, а у наредном периоду биће их још више. Такође, овом приликом најављујемо да ћемо омогућити праксу ђацима и студентима великог броја образовних институција, независно од тога о ком нивоу образовања је реч“, изјавио је директор Службеног гласника Младен Шарчевић.

Између осталог, уговор предвиђа да Технолошко-металуршки факултет, када је год у могућности, послове штампања материјала повери Службеном гласнику, а заузврат ће добити најбоље могуће услове, тј. најповољнији однос цене и квалитета.

На састанку је разматрана и сарадња на пољу графичког инжењерства и едуковања кадрова који ће у будућности моћи да раде у озбиљним системима по најактуелнијим стандардима који су у складу са зеленом политиком.

„Технолошко-металуршки факултет између осталог има и студијски програм Инжењерство материјала, у оквиру којег се налази и Графичко инжењерство као студијско подручје. Стога је предстојећа сарадња са Службеним гласником веома драгоцена са аспекта могућности праксе наших студената. Прописи штампања различитих публикација постају све ригорознији због свих обавеза које проистичу из зелене политике, која све више улази у легислативу, те ћемо у наредном периоду радити на развијању методе развлакњивања старог папира, јер уважавамо концепт циркуларне економије“, изјавио је проф. др Ускоковић.

Стране уговорнице су се такође обавезале да ће штитити углед друге стране у иступању и општењу с трећим странама.