Ново унапређење Правно-информационог система Републике Србије обухвата увођење Јединствене европске ознаке законодавства (ELI). ELI је систем који обезбеђује да законодавство буде доступно на интернету у стандардизованом формату, тако да се актима може приступити, могу се размењивати и користити преко граница.

ELI се користи за идентификацију прописа јединственом ознаком која је препознатљива, читљива и разумљива за људе и машине (компјутере) и која је усклађена са постојећим технолошким стандардима.

Увођење ELI-ја има за циљеве:

 • подизање видљивости и препознатљивости Правно-информационог система РС на националном и интернационалном (првенствено европском) нивоу,
 • лакши и бржи приступ прописима са аспекта корисника,
 • омогућавање успостављања хармонизоване везе између прописа Републике Србије (у перспективи и везе између прописа Републике Србије са прописима ЕУ), и
 • стварање бржег и ефикаснијег система претраге и начина размене података доступних јавности (коришћењем ELI идентификатора), нарочито ако се има у виду да је база Регистар и текстови важећих прописа и других аката, у којој је садржано целокупно позитивно право Републике Србије, у складу са законом, без накнаде доступна свим корисницима интернета (што одговара Open-data аспекту ELI-ja).

Код свих аката у бази Регистра ELI омогућава успостављање релација:

 • са свим изменама, допунама и исправкама,
 • са актом који је основ доношења прописа,
 • са актима којима је пропис основ доношења,
 • са актом на који утиче,
 • са актом који је на пропис утицао,
 • са повезаним прописима,
 • са актима са којима је пропис повезан,
 • са евентуалном уставносудском одлуком, и
 • у перспективи са директивама ЕУ.

Једна од компонената ELI-ја јесте и „тачка у времену”. Код прописа за које су израђене верзије пречишћеног текста у бази Регистра, могуће је уносом оног датума који је кориснику потребан приступити верзији акта која је важила у траженој тачки у времену.