У читаоници Библиотеке „Григорије Возаревић“ у Сремској Митровици, у уторак 24. јануара, у организацији Историјског архива „Срем“, представљена је књига Сабори раскола. Српски црквено-народни сабори у Хабзбуршкој монархији 1861–1914. Горана Васина.

Осим аутора, о књизи су говорили Ненад Лемајић, Ненад Нинковић и Борисав Челиковић, уредник издања, а у музичком делу програма учествовао је хор Удружења српско-грчког пријатељства „Ирида“.

Монографија Сабори раскола, Српски црквено-народни сабори у Хабзбуршкој монархији 1861–1914. представља круцијалан искорак у познавању историје српских црквених и световних елита у Двојној монархији у другој половини 19. и почетком 20. века. Васин је детаљно, помно и минуциозно анализирао дешавања у најважнијој институцији Срба у Хабзбуршкој монархији, али, и много шире, утицаје који су долазили из Кнежевине/Краљевине Србије, као и утицаје борбе за црквено-школску аутономију на формирање црквених и просветних институција у Босни и Херцеговини после 1878. године.

Посебан квалитет монографије лежи у чињеници да се базира на прворазредној архивској грађи, чије је истраживање трајало читаву деценију, како наводи аутор, по архивима од Цетиња до Беча. Импонује чињеница да је аутор из броја у број пратио писање српске штампе у Хабзбуршкој монархији током периода 1861–1914, али и писање београдске, пештанске и бечке штампе.

У Васиновој монографији јасно се виде утицаји структуралистичког поимања анализе процеса дугог трајања, што јој даје целину и одражава став аутора да расколи код Срба у Монархији представљају главно обележје пуних пет деценија политичког живота. Васин посебно даје другачије виђење и тумачење ставова и идеологије српских политичких и црквених елита, због чега ова монографија добија изузетно место у проучавању и сагледавању историје Срба пречана на прелому векова.