Гласник је, на основу Одлуке Управног одбора предузећа, одобрио новчану донацију Академији Форум за хуманитарну акцију „Знањем за сутра“, која има за циљ да социјално најугроженијим структурама нашег друштва омогући бесплатно школовање за рад на рачунару и интернету, у трајању од 100 школских часова.

Акција је покренута 2004. и од тада се непрекидно одвија под генералним покровитељством председника Републике Србије.