Пречишћен текст Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈП Службени гласник можете погледати ОВДЕ.