Време и место одржавања:
Од 30. 9. до 21. 10. 2019, понедељком и
средом 16.00–20.00, петком 11.00–15.00
Пословна зграда ЈП Службени гласник
Београд, Јована Ристића 1, пети спрат

ОВДЕ можете пронаћи додатне информације о Семинару, као и електронску пријаву за учешће коју можете попунити и послати на e-mail адресу: seminar@slglasnik.com.

Пријаве на телефон: 011/30-60-527, 30-60-331 или на е-mail: seminar@slglasnik.com
Питања предавачима можете постављати унапред на e-mail: seminar@slglasnik.com