Време и место одржавања:
Среда и четвртак, 28. и 29. март 2018. године
Пословна зграда ЈП Службени гласник,
Београд, Јована Ристића 1, пети спрат

ОВДЕ можете пронаћи додатне информације о Семинару.

Пријаве на телефон: 011/30-60-527, 30-60-331 или на е-mail: seminar@slglasnik.com
Питања предавачима можете постављати унапред на e-mail: seminar@slglasnik.com