Време и место одржавања:
Петак, 3. новембар 2017. године
Пословна зграда ЈП Службени гласник,
Београд, Јована Ристића 1, пети спрат

Теме

  • Актуелна решења у Закону о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду.
  • Субјекти који имају право на конверзију; ко се може сматрати сматрати правним следбеником;  када се примењује Закон о претварању а када Закон о планирању и изградњи – право на конверзију уз накнаду или без накнаде
  • Практични аспекти и најчешће грешке у примени Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевиском земљишту уз накнаду

Предавач:

Александра Дамјановић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Котизација: 10.300,00 РСД + ПДВ (20%)
Одобрава се 10% попуста на две или више уплата
Одобрава се 15% попуста за претплатнике на штампана издања службених гласила или ПИС у целини

Циљна група: сви субјекти који остварују право или су већ у поступку конверзије земљишта или њихови правни заступници, представници органа надлежних за спровођење поступка и други заинтересовани субјекти.

Програм семинара:

10.00-10.30 Регистрација

10.30-11.00 Уводна реч организатора и презентација Правно-информационог система Републике Србије

11.00-11.30 Актуелна решења у Закону о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду.

11.30-11.45 Пауза

11.45-12.30 Субјекти који имају право на конверзију; ко се може сматрати сматрати правним следбеником;  када се примењује Закон о претварању а када Закон о планирању и изградњи  

12.30-13.15 Искуства из праксе и најчешће грешке у примени тематских закона

13.15-14.00 Пауза (кетеринг)

14.00-15.30 Питања и одговори

ОВДЕ можете пронаћи додатне информације о Семинару, као и електронску пријаву за учешће коју можете попунити и послати на e-mail адресу: seminar@slglasnik.com.

Пријаве на телефон: 011/30-60-527, 30-60-331 или на е-mail: seminar@slglasnik.com
Питања предавачима можете постављати унапред на e-mail: seminar@slglasnik.com