Време и место одржавања:
27. и 28. новембар 2017. године
Пословна зграда ЈП Службени гласник
Београд, Јована Ристића 1, пети спрат

Садржај обуке чине три модула:

А) Закон о инспекцијском надзору
Б) Основи казненог права и казнених поступака
В) Основи права привредних друштава и других привредних субјеката

ПРЕДАВАЧИ

Милан Стефановић, стручни саветник  УСАИД-овог Пројекта за боље услове пословања
Весна Ристић, начелник Одељења за извештавање и обуке у Сектору тржишне инспекције
Даница Јоловић, адвокат
Душан Радовановић, правни саветник УСАИД-овог Пројекта за боље услове пословања

 

ОДОБРАВА СЕ СПЕЦИЈАЛНА ЦЕНА ЗА ОБУКЕ У ОКТОБРУ:
Котизација: 12.000,00 РСД + ПДВ (20%)
Одобрава се 10% попуста за
уплате до 20. новембра 2017.

Учесницима семинара обезбеђени су:

ü  предавање и саветодавна подршка стручних предавача 
ü  сертификат о учешћу на обуци
ü  радни материјал у електронском и штампаном облику
ü  савремено опремљен простор прилагођен потребама одржавања семинара
ü  кетеринг и освежење

Циљна група: инспекцијски органи на свим нивоима ради припреме за полагање инспекторског испита као  и сви други заинтересовани полазници којима је неопходно да уз помоћ ове обуке унапреде постојећа и стекну нова знања из наведених области.

1. ДАН ПРОГРАМ РАДА

10.00–10.30    Регистрација учесника

10.30–11.00    Уводна реч организатора и представљање Правно-информационог система  Републике Србије

11.00-11.45  Праћење стања, процена ризика и план инспекцијског надзора; Превентивно деловање и контролне листе      

11.45–12.00    Пауза (кафа)

12.00–12.45    Усклађивање и координација инспекцијског надзора; Поступак инспекцијског надзора

12.45--13.45   Мере управљене према надзираном субјекту (инспекцијске мере), превентивне, корективне и репресивне; Посебан поступак према нерегистрованим субјектима

13.45–14.30    Пауза (кетеринг)                 

14.30–15.30    Расправа о теми, питања и одговори

 

2. ДАН ПРОГРАМ РАДА

9.00–9.30  Регистрација учесника

9.30–10.30  Прекршаји и прекршајни поступак

10.30–11.00  Пауза (кафа)

11.00–11.45  Право привредних друштава

11.45–13.15 Привредни преступи и поступак за привредне преступе. Кривична дела и кривични поступак

13.15–14.00  Пауза (кетеринг)

14.00 – 15.00  Расправа о теми, питања и одговори


ОВДЕ
можете пронаћи додатне информације о Семинару, као и електронску пријаву за учешће коју можете попунити и послати на e-mail адресу: seminar@slglasnik.com.

Пријаве на телефон: 011/30-60-527, 30-60-331 или на е-mail: seminar@slglasnik.com
Питања предавачима можете постављати унапред на e-mail: seminar@slglasnik.com