Време и место одржавања:
11. и 12. децембар 2017. године
Пословна зграда ЈП Службени гласник
Београд, Јована Ристића 1, пети спрат

Садржај обуке чине три модула:
А) Закон о инспекцијском надзору
Б) Основи казненог права и казнених поступака
В) Основи права привредних друштава и других привредних субјеката

ПРЕДАВАЧИ

Милан Стефановић, саветник за регулаторна питања и инспекцијски надзор
Весна Ристић, начелник Одељења за извештавање и обуке у Сектору тржишне инспекције
Даница Јоловић, адвокат

ОДОБРАВА СЕ СПЕЦИЈАЛНА ЦЕНА ЗА ОБУКЕ У ОКТОБРУ:

Котизација: 12.000,00 РСД + ПДВ (20%)

Учесницима семинара обезбеђени су:

ü  предавање и саветодавна подршка стручних предавача
ü  сертификат о учешћу на обуци
ü  радни материјал у електронском облику
ü  савремено опремљен простор прилагођен потребама одржавања семинара
ü  кетеринг и освежење

Циљна група: инспекцијски органи на свим нивоима ради припреме за полагање инспекторског испита као  и сви други заинтересовани полазници којима је неопходно да уз помоћ ове обуке унапреде постојећа и стекну нова знања из наведених области.

1. ДАН ПРОГРАМ РАДА

9.00–9.30  Регистрација учесника
9.30–10.00  Уводна реч организатора и представљање Правно-информационог система  Републике Србије
10.00–10.45  Право привредних друштава
10.45-11.15    Пауза (кафа)
11.15–12.15    Прекршаји и прекршајни поступак
12.15-13.45 Привредни преступи и поступак за привредне преступе. Кривична дела и кривични поступак
13.45–14.30  Пауза (кетеринг)
14.30 – 15.30  Расправа о теми, питања и одговори

2. ДАН ПРОГРАМ РАДА

10.00–10.30    Регистрација учесника
10.30–11.15     Праћење стања, процена ризика и план инспекцијског надзора; Превентивно деловање и контролне листе
11.15–11.30    Пауза (кафа)
11.30–12.15    Усклађивање и координација инспекцијског надзора; Поступак инспекцијског надзора
12.15--13.15   Мере управљене према надзираном субјекту (инспекцијске мере), превентивне, корективне и репресивне; Посебан поступак према нерегистрованим субјектима
13.15–14.00    Пауза (кетеринг)  
14.00–15.00
    Расправа о теми, питања и одговори