У оквиру Гласниковог Центра за едукацију, 6. и 7. јула, организована је обука на тему техника успешног руковођења „КАКО ПОСТАТИ ДОБАР МЕНАЏЕР“.

Полазници семинара су, према устаљеној пракси, најпре присуствовали презентацији Правно-информационог система Републике Србије (доступан на веб адреси www.pravno-informacioni-sistem.rs), за који се може рећи да је једна од највећих збирки правних података у Србији.

Предавач је била Олга Вучковић Кићановић, а обука је прилагођена пословању на домаћем тржишту, домаћим и страним компанијама и запосленима у њима.

Циљ обуке је сагледавање околности релевантних за развој компаније и запосленог у њој. Правни оквир фокусиран је на законе који код нас стварају највише дилема у примени, а односе се на мобинг, дискриминацију, узбуњивање и поверљивост. Емоционални и социјални оквир даје практичне савете у вези с ефикасним руковођењем, повећањем мотивације и лојалности, креирањем успешног тима и комуникацијом као предусловом добрих односа, све на примерима добре праксе.