У оквиру Гласниковог Центра за едукацију, у периоду од 16. до 20. октобра 2017. организована је нова ОСНОВНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ – МЕДИЈАТОРЕ, у оквиру које полазници стичу потребно знање, вештине и лиценцу која им омогућава да као професионалци буду ангажовани у решавању спорова у сопственој радној средини и по позиву код других привредних субјеката.

Предавачи су били:

-        Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда и аутор више приручника из области медијације
-        Вера Деспотовић, породични психотератеут и специјалиста медијације
-        Гордана Михајловић, адвокат, медијатор са вишегодишњим искуством у медијацији

Програм је намењен најширој циљној групи професионалаца различитих занимања али се посебно могу издвојити: правници, адвокати, социјални радници, психолози,  запослени у социјалној заштити, здравству, локалној самоуправи, у јавном, приватном  и невладином сектору, представницима синдиката и остали заинтересовани. Вештине које се развијају овим програмом широко су применљиве у раду са готово свим групама и појединцима у међусобним конфликтима. Програм обуке обухвата следеће основне целине:

-Појам посредовања, основна начела и карактеристике поступка
-Правни оквир за посредовање
-Појам посредника, ко може да буде посредник - услови, склоност и вештине
-Начин утврђивања подобности случајева за посредовање и упућивање на посредовање
-Припрема и поступак посредовања
-Вештине и технике вођења поступка посредовања
-Евалуација и практичне вежбе

Завршена обука  је један од услова за упис у Регистар посредника Министарства правде Републике Србије. Обука се спроводи у складу са Правилником о програму основне обуке  посредника (Сл.гласник РС, бр. 146/2014).