У оквиру Гласниковог Центра за едукацију, у уторак, 26. септембра, организован је семинар чија тема је био Закон о заштити права на суђење у разумном року.

Полазници семинара су, према устаљеној пракси, најпре присуствовали презентацији Правно-информационог система Републике Србије (доступан на веб адреси www.pravno-informacioni-sistem.rs), за који се може рећи да је једна од највећих и технички најсавременијих збирки правних података у Србији.

Предавачи на овом семинару били су Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда, и Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда.

Примена Закона о заштити права на суђење у разумном року почела је 1. јануара 2016. године. Право на суђење у разумном року има свака странка у судском поступку, укључујући и извршни поступак, сваки учесник по закону којим се уређује ванпарнични поступак, а оштећени у кривичном поступку, приватни тужилац и оштећени као тужилац само ако су истакли имовинскоправни захтев. Дужина судског поступка данас представља изузетно важан и озбиљан проблем, а сврха овог закона јесте да пружи судску заштиту и тиме предупреди настајање повреда права на суђење у разумном року.