У оквиру Гласниковог Центра за едукацију, y петак, 22. септембра, организован је семинар „Закон о становању и одржавању стамбених зграда“.

Полазници семинара су, према устаљеној пракси, најпре присуствовали презентацији Правно-информационог система Републике Србије (доступан на веб адреси www.pravno-informacioni-sistem.rs), за који се може рећи да је једна од највећих збирки правних података у Србији.

Предавачи на семинару били су Јованка Атанацковић, в. д. помоћника министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и Светлана Ристић, начелник Одељења за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност

Учесници семинара имали су прилику да се упознају с практичним примерима и сазнају више о темама као што су:

- Надлежност јединица локалне самоуправе у области управљања зградама (регистар стамбених заједница, принудна управа, општа правила кућног реда)
- Надлежност јединица локалне самоуправе у области одржавања зграде (предузимање радова у јавном интересу и друге надлежности)
- Исељење и пресељење (поступак, права лица која се исељавају, извештавање о спровођењу)
- Стамбена подршка (корисници, видови, процедура, инструменти)
- Инспекцијски надзор
- Решавање питања закупаца на неодређено време у становима у приватној својини

 

ГЛАСНИКОВ ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ - НОВИ КОНЦЕПТ ЗНАЊА