У оквиру Гласниковог Центра за едукацију, у петак, 13. октобар, организован је семинар чија тема је био ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА – ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК.

Полазници семинара су, према устаљеној пракси, најпре присуствовали презентацији Правно-информационог система Републике Србије (доступан на веб адреси www.pravno-informacioni-sistem.rs), за који се може рећи да је једна од највећих и технички најсавременијих збирки правних података у Србији.

Предавачи на овом семинару били су Александра Дамјановић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Даринка Ђуран, в. д. помоћника министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Учесници семинара имали су прилику да се упознају с практичним примерима и сазнају више о темама као што су:

– Другостепени поступак – жалбе поднете на решења о озакоњењу.
– Поступање надлежних органа у доношењу решења по раније поднетим захтевима и по предметима који су започети на основу решења грађевинских инспектора.