У оквиру Гласниковог Центра за едукацију, у понедељак 29. маја, организован је семинар усмерен ка новим законским решњима у оквиру општег управног поступка.

Полазници семинара су, према устаљеној пракси, најпре присуствовали презентацији Правно-информационог система Републике Србије (доступан на веб адреси www.pravno-informacioni-sistem.rs), за који се може рећи да је једна од највећих збирки правних података у Србији.

Предавачи на семинару били су

– Др Зоран Томић, професор Правног факултета Универзитета у Београду и аутор издања Коментар Закона о општем управном поступку
– Др Богољуб Милосављевић, професор Правног факултета Универзитета Унион

Учесници семинара имали су прилику да се упознају с практичним примерима и сазнају више о темама као што су:

–        Уводне одредбе, основна начела, управно поступање и основна правила поступка
–        Првостепени поступак, решење и закључак, правна средства
–        Посебни случајеви уклањања и мењања решења, извршење