БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА

Библиотека Друштво и наука обухвата неколико едиција. У њој се објављују дела из области социјалне и политичке мисли и широког поља друштвених и хуманистичких наука: антропологије, етнологије, медијских студија, историје, културологије, политикологије, примењене етике, психологије и социологије.

Друштво и наука
Друштво и наука
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Славиша Орловић, Петар В. Арбутина, Гордана Милосављевић Стојановић, Јово Вукелић, Зорица Видовић Паскаш, Илија Вујачић (од 2005. до јула 2013), Тања Мишчевић (од октобра 2008. до 2012), Бошко Мијатовић (од септембра 2008. до 2013), Радован Биговић (1956–2012) – (уредник од 2008. до маја 2012)
Затвори
Едиција ПУБЛИКУС

УРЕДНИК: Илија Вујачић (од јула 2005. до краја јуна 2013), Зорица Видовић Паскаш

(у сарадњи с Петром В. Арбутином)


Публицистички радови (репортаже, колумне, коментари, интервјуи) истакнутих публициста и новинара, који надмашују дневнополитичку актуелност и представљају сведочанства о личностима, процесима и догађајима.


АРГУМЕНТИ И ПРЕДРАСУДЕ
АРГУМЕНТИ И ПРЕДРАСУДЕ
Мирко Цветковић
саиздаваштво са Дан Графом, прво издање, 2012, 14 х 20 цм, 268 стр., броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1658-1
99,00 РСД

„Поли­ти­ка је део живо­та и опште иску­ство је довољ­но – све оста­ло су нијан­се. Исти­на, оно мало поли­тич­ког иску­ства што сам сте­као раде­ћи у вла­ди покој­ног пре­ми­је­ра Ђин­ђи­ћа, као и при­род­на опре­зност, нате­ра­ли су ме да у екс­по­зеу након избо­ра за пре­ми­је­ра напи­шем рече­ни­цу која отпри­ли­ке гла­си: када буде­те оце­њи­ва­ли рад ове вла­де, чини­те то на осно­ву чиње­ни­ца, а не на осно­ву пред­ра­су­да. Такав став ми се, уоста­лом, чинио у тој мери очи­глед­ним да му нисам при­да­вао већи зна­чај – како ћете ина­че оце­њи­ва­ти било шта ако то не ради­те на осно­ву чиње­ни­ца? То пого­то­во ако се већи­на ства­ри на који­ма сте ради­ли може кван­ти­та­тив­но изра­зи­ти. Међу­тим, сада, након исте­ка ман­да­та и у тиши­ни сво­је рад­не собе, дубо­ко схва­там да су ства­ри мно­го ком­пли­ко­ва­ни­је: чиње­ни­це, па чак ни оне кван­ти­та­тив­не, не мора­ју бити, а рекао бих и нису увек биле, основ за оце­ну резул­та­та вла­де...“

 

(Мирко Цветковић)

 

 

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2019 — Службени гласник РС