БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНЕ НАУКЕ

Библиотеку Књижевне науке чине колекције сврстане у оквиру Књижевне теорије и Књижевне историје. На тај начин Службени гласник попуњава огромну празнину у српском издаваштву новијег времена, која је настала после гашења фундаменталних библиотека српске културе као што су Књижевност и цивилизација, Сазвежђа, Књижевни погледи и многих других. Намера је да се објављују најзначајнија остварења светске књижевнотеоријске мисли – дела која припадају традицији а у много чему су битно одредила контекст модерне науке о књижевности, и остварења настала у новијем времену, и она која се намећу својом изузетном иновативношћу. Наравно, и оно што је модерно у српској науци о књижевности, а део је традиције, и оно што је новина чиниће ову библиотеку вишеструко занимљивом (то јест од најстаријих а значајних, па све до најновијих/најмлађих који стварају неку нову научну традицију).

Књижевне науке
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Гојко Тешић, Милка Зјачић Аврамовић, Наташа Марковић, Маја Живковић
Затвори
Колекција АВАНГАРДА

ОСНИВАЧ И УРЕДНИК: Гојко Тешић


Авангарда је један од најузбудљивијих феномена књижевности и свих уметности XX века и није случајно што су проучавања и нека врста доминанте у бављењу духом европског и светског модернитета. Осим студија, монографија, расправа и тематских антологија, колекцију ће чинити и највреднија остварења авангардног пројекта; богато илустрована издања као документ о стваралачкој разуђености, иновативности, радикализму, превратништву...

У БЕСКРАЈНОМ ПЛАВОМ КРУГУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
У БЕСКРАЈНОМ ПЛАВОМ КРУГУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
У БЕСКРАЈНОМ ПЛАВОМ КРУГУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
У БЕСКРАЈНОМ ПЛАВОМ КРУГУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
У БЕСКРАЈНОМ ПЛАВОМ КРУГУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
У БЕСКРАЈНОМ ПЛАВОМ КРУГУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
У БЕСКРАЈНОМ ПЛАВОМ КРУГУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
У БЕСКРАЈНОМ ПЛАВОМ КРУГУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
У БЕСКРАЈНОМ ПЛАВОМ КРУГУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
У БЕСКРАЈНОМ ПЛАВОМ КРУГУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
Романи српске авангарде (1)
Приредио Гојко Тешић
саиздаваштво са Чигоја штампом, прво издање, 2010, 23,5 х 28 цм, 628 стр., броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7558-778-1
2.750,00 РСД
2.338,00 РСД

„Књижевни историчар Гојко Тешић данас је најкомпетентнији и најобавештенији познавалац, проучавалац, приређивач и тумач оног колективног стваралачког корпуса у српској књижевности ХХ века (раздобље 1918–1941) који се у припадајућој науци одавно стабилизовао под називом српска авангарда. Такво место Тешић је заслужио дугогодишњим посвећеним, усамљеничким, готово фанатичним истраживачким радом чији је досадашњи резултат цела једна библиографија откривених, приређених, протумачених, систематизованих и објављених дела поменутог књижевноисторијског раздобља. Круна тог истраживачког рада требало би да буде вишетомна Хрестоматија српске авангарде (по жанровима: поезија, критика, манифести, полемике, драма, роман, проза) којом би били обухваћени и научно класификовани сви уметнички најзначајнији и поетички нaјрепрезентативнији текстови писаца авангарде.

Прва три тома тако замишљене хрестоматије припали су авангардној прози, која се, током неколико минулих година, са многоразлога налази у средишту интересовања савремене српске критике и науке о књижевности јер се у њој припремио терен за обликовање нових приповедачких поетика које су пуни замах доживеле крајем  ХХ века, у доба постмодернизма. У свом трансавангардном  аспекту постмодернизам и није ништа друго до обнова и ревитализација поетичких принципа тзв. историјске авангарде и управо стога је занимање за њу тако снажно актуелизовано.

Тротомну хрестоматију Проза српске авангарде ГојкоТешић је склопио следећи критеријуме профилисане током низа година бављења поетиком авангарде. Снабдевена потпуном научном апаратуром, текстолошки приређеним основним текстовима, опширним белешкама о писцима и потребним коментарима и библиографијама, Тешићева хрестоматија, која је по много чему и антологија, представља до сада најпоузданији водич кроз прозне светове српских авангардних писаца и, у исти мах, незаобилазну књигу за будућа академска изучавања разматраног периода.

Сам поглед на садржај Тешићевих књига уверава нас у скрупулозност и научну утемељеност ауторовог прегнућа. У Прози српскеавангарде, наиме, прикупљени су сви важни текстови како најзначајнијих писаца, тако и оних који су својим делима појачавали и развијали доминантан поетички дух авангардне епохе.“

(Фрагменти из рецензије проф. др Михајла Пантића)

 

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2018 — Службени гласник РС