ПРАВНА БИБЛИОТЕКА

Правда се правом установљава, али право се не може користити ако се не познаје. Руковођени просветитељском мисијом очувања правне традиције и уздизања правне културе, својим читаоцима подарили смо издања у којима се откривају значење и смисао права и правде.

Правна библиотека обухвата разнородне гране права и испуњава очекивања корисника различитих правних занимања. Премда се водећи правни стручњаци потписују као наши аутори, Службени гласник је окупио и младе сараднике који ће новим пројектима тек обрадовати правну јавност.

Значајну целину у оквиру Библиотеке чине саиздања са угледним факултетима и институцијама: Правним факултетом Универзитета у Београду, Правним факултетом Универзитета Унион, Уставним судом, министарствима Владе Републике Србије... – уџбеници, монографије, зборници и др.

Правна библиотека_о библиотеци
Правна библиотека
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Мијодраг Радојевић, Јовица Тркуља, Танасије Маринковић (од јануара 2012. до фебруара 2013)
Затвори
Едиција КОМЕНТАРИ

УРЕДНИЦИ: Мијодраг Радојевић, Јовица Тркуља, Танасије Маринковић (од јануара 2012. до фебруара 2013)


У овој едукативно–практичној едицији објављују се стручна тумачења углавном системских закона, а посебна пажња поклања се анализи нових решења у нашем правном систему. Ова издања су значајна као путоказ за правилну примену прописа, упућују на релевантну судску праксу и међународне стандарде и расветљавају спорна теоријска питања.


КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАДУ
КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАДУ
Са одабраним подзаконским прописима, судском праксом и обрасцима за примену прописа
Зоран М. Ивошевић, Милан З. Ивошевић
четврто измењено и допуњено издање, 2017, 16 х 24 цм, 964 стр., тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1866-0
3.300,00 РСД
2.475,00 РСД

Према стању законодавства од 1. септембра 2017. године

У овом издању подробно су коментарисане све одредбе Закона о раду, посебно новеле од јула 2014. године („Службени гласник РС“, број 55/14). Коментар садржи одговор на бројне дилеме у примени овог закона, сагледане и кроз праксу Уставног суда и Врховног касационог суда. Прилози се односе на одабране подзаконске акте и обрасце појединачних аката које омогућавају једноставнију примену одредаба матичног Закона.

Четврто издање је измењено и допуњено. Измењено ‒ због одлуке Уставног суда којом је утврђено да члан 179. став 3. тачка 5. Закона о раду није у сагласности са Уставом. Допуњено ‒ због нових аргумената уз постојеће коментаре и ажурирања фуснота са подацима о објављивању прописа. Ажурирани су и прилози коментара уклањањем прописа који су престали да важе, уношењем прописа који су ступили на снагу и повећањем броја сентенци одлука Врховног касационог суда.

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2018 — Службени гласник РС