ПРАВНА БИБЛИОТЕКА

Правда се правом установљава, али право се не може користити ако се не познаје. Руковођени просветитељском мисијом очувања правне традиције и уздизања правне културе, својим читаоцима подарили смо издања у којима се откривају значење и смисао права и правде.

Правна библиотека обухвата разнородне гране права и испуњава очекивања корисника различитих правних занимања. Премда се водећи правни стручњаци потписују као наши аутори, Службени гласник је окупио и младе сараднике који ће новим пројектима тек обрадовати правну јавност.

Значајну целину у оквиру Библиотеке чине саиздања са угледним факултетима и институцијама: Правним факултетом Универзитета у Београду, Правним факултетом Универзитета Унион, Уставним судом, министарствима Владе Републике Србије... – уџбеници, монографије, зборници и др.

Правна библиотека_о библиотеци
Правна библиотека
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Мијодраг Радојевић, Јовица Тркуља, Танасије Маринковић (од јануара 2012. до фебруара 2013)
Затвори
Едиција КОМЕНТАРИ

УРЕДНИЦИ: Мијодраг Радојевић, Јовица Тркуља, Танасије Маринковић (од јануара 2012. до фебруара 2013)


У овој едукативно–практичној едицији објављују се стручна тумачења углавном системских закона, а посебна пажња поклања се анализи нових решења у нашем правном систему. Ова издања су значајна као путоказ за правилну примену прописа, упућују на релевантну судску праксу и међународне стандарде и расветљавају спорна теоријска питања.


КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
Према стању законодавства од 13. децембра 2016. године
Зоран Стојановић
шесто измењено и допуњено издање, 2017, 16 х 24 цм, 1216 стр., тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-2081-6
3.300,00 РСД
2.805,00 РСД

Ново издање Коментара усклађено је с бројним и значајним изменама и допунама Кривичног законика до којих је дошло у новембру 2016. године. Осим усаглашавања с позитивним правом, ово издање је донекле проширено тиме што су детаљније објашњене и неке одредбе Кривичног законика које нису мењане. У већој мери је узета у обзир и судска пракса која је у међувремену настала у примени Кривичног законика. То се, нарочито, односи на одређена кривична дела. Пошто је већ у претходном издању актуелизовано стање у погледу нових или измењених и допуњених закона који су релевантни за тумачење и примену бланкетних, кривичноправних норми, овом приликом то је било потребно учинити само у погледу мањег броја закона, односно прописа. Иако је сврха Коментара и даље остала иста, ипак се у тексту овог издања изузетно наводе и извори у случају експлицитног позивања на ставове теорије.

_________________

Др Зоран Стојановић редовни је професор Правног факултета Универзитета у Београду. Учествовао је као члан или председник у раду бројних експертских комисија за израду законских пројеката. Био је председник Комисије за израду сада важећег Кривичног законика, а сада је председник Радне групе за измене и допуне тог Законика. Председник је Суда части при Привредној комори Србије (у трећем мандату), члан Председништва Удружења за кривично право и криминологију Југославије и др. Представник је Републике Србије у Скупштини Међународног кривичног суда са седиштем у Хагу. Био је члан Високог савета судства, а сада је члан Државног већа тужилаца. Главни је и одговорни уредник два часописа (Ревија за криминологију и кривично право и часопис Crimen).

Аутор је или коаутор 12 књига (девет у земљи и три у иностранству. Објавио је преко 210 чланака, реферата и саопштења на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству, укључујући и учешће у научно-истраживачким пројектима. Према подацима Scindex-a најчешће је цитирани аутор из области правних наука. У својим радовима осим темама из области кривичног права (општи и посебни део), бавио се и питањима из области криминалне политике, реформе кривичног законодавства, упоредног и међународног кривичног права, као и питањима из области филозофије, социологије и историје кривичног права.

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2018 — Службени гласник РС