НОВО У ГЛАСНИКОВОЈ
ПРАВНОЈ БИБЛИОТЕЦИ!

нова издања - правна библиотека

КРИВИЧНИ ЗАКОНИК
Према стању законодавства од 1. марта 2018. године
Предговор и регистар појмова проф. др Зоран Стојановић

ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Према стању законодавства од 31. маја 2014.
предговор: Слободан Бељански, Горан П. Илић и Миодраг Мајић

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ, ЗАКОН О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ, ЗАКОН О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ
Према стању законодавства од 3. априла 2018.

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
Са Правилником о техничком прегледу возила и Правилником о саобраћајној сигнализацији
Према стању законодавства од 14. новембра 2018.

ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
Према стању законодавства од 30. септембра 2018. године

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Са одабраним подзаконским прописима
Према стању законодавства од 6. новембра 2018. године

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
Према стању законодавства од 1. октобра 2018.
Предговор и регистар појмова проф. др Златко Стефановић

ЗАКОН О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Сa извoдимa Зaкoнa o зaштити лицa сa мeнтaлним смeтњaмa и Зaкoнa o урeђeњу судoвa
Према стању законодавства од 1. јануара 2016.
објашњења, тумачење и стварни регистар Гордана Станковић

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА
Са регитром појмова
Предговор Слободан К. Перовић

ЗАКОН О СТЕЧАЈУ
Према стању законодавства од 1. јануара 2019.
предговор и регистар Владимир Чоловић и Илија Бабић

ЗАКОН О РАДУ
Према стању законодавства од 24. фебруара 2017.
допуњена и унапређена објашњења и тумачења Зоран Ивошевић

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
Према стању законодавства од 21. децембра 2015.
Предговор и стварни регистар Гордана Станковић

ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Према стању законодавства од 31. маја 2014.
Објашњења, тумачење и стварни регистар Гордана Станковић

ЗАКОН О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Сa извoдимa Зaкoнa o зaштити лицa сa мeнтaлним смeтњaмa и Зaкoнa o урeђeњу судoвa
Према стању законодавства од 1. јануара 2016.
објашњења, тумачење и стварни регистар Гордана Станковић

ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА
Према стању законодавства од 23. децембра 2016.

ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА
Према стању законодавства од 8. децембра 2016.
са одабраним подзаконским актима
објашњења и регистар појмова Наташа Мрвић Петровић

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
и Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
предговор Јасмина Васовић

ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Према стању законодавства од 31. маја 2014.
Објашњења, тумачење и стварни регистар Гордана Станковић

КОМЕНТАР ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Према стању законодавства од 1. октобра 2018. године Горан П. Илић, Миодраг Мајић, Слободан Бељански и Александар Трешњев

KОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
Према стању Кривичног законика од 1. марта 2018. и према стању законодавства од 18. маја 2018.
Зоран Стојановић
  

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ
Према стању законодавства од 3. априла 2018.
Мирјана Тукар

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
Према стању законодавства од 25. децембра 2017.
Гордана Станковић, Душица Палачковић, Александра Трешњев

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
Према стању законодавства од 31. децембра 2015.
Златко Стефановић

КОМЕНТАР КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА
проф. др Драгољуб Поповић, проф. др Виолета Беширевић, др Славољуб Царић,
проф. др Марија Драшкић, др Владимир Ђерић, проф. др Горан П. Илић,
др Иван Јанковић, др Едо Корљан, проф. др Ивана Крстић,
проф. др Танасије Маринковић, проф. др Татјана Папић

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Са судском праксом и регистром појмова, према стању законодавства од 31. октобра 2016.
Зоран Р. Томић

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НОВОГ ЗУП-А
Спорна питања и одговори
Стеван Лилић, Катарина Манојловић Андрић, Катарина Голубовић

ПРАВО НА МИРНО УЖИВАЊЕ ИМОВИНЕ И ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
Право на мирно уживање имовине у пресудама и одлукама Европског суда за људска права
донетим у поступцима у којима су бивше југословенске републике биле одговорне државе
Душанка Комненић

СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Саша Марковић

ЗБИРКА СЕНТЕНЦИ ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА И ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА
књига 1
група аутора

ЗБИРКА ПРОПИСА ИЗ ПОРОДИЧНОГ И НАСЛЕДНОГ ПРАВА
Према стању законодавства од 1. марта 2018.
Илија Бабић

СУДСКА ПРАКСА КРИВИЧНОПРАВНЕ МАТЕРИЈЕ
књига 1 (2016–2018)
Никола Пантелић

ПРАВО НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
Славољуб Царић
треће измењено и допуњено издање

ВЕШТИНА ПИСАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ КРИВИЧНЕ ПРЕСУДЕ
Приручник за кривичне судије и припрему практичног дела правосудног испита
Миодраг Мајић 

  ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА
Драгољуб Поповић

ПРОМЕНА ДУЖНИКА
Марија Каранић Мирић

НЕМОЋ ПРАВА
Правно-политиколошке расправе
Јовица Тркуља

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ
Милан Шкулић

СА УСТАВНЕ ОСМАТРАЧНИЦЕ
Ратко Марковић

ЗБИРКА ПРОПИСА ИЗ ПОРОДИЧНОГ И НАСЛЕДНОГ ПРАВА
Према стању законодавства од 1. марта 2018.
Илија Бабић

ВАНПАРНИЧНИ И ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ПОСТУПАК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Милена Трговчевић Прокић, Гордана Станковић

ПРИРУЧНИК ЗА ПРЕКРШАЈНО ПРАВО
Наташа Делић, Вања Бајовић

ПРИРУЧНИЦИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

РОКОВНИЦИ  У ОБЛАСТИ ПРАВОСУДНИХ ДЕЛАТНОСТИ

УЏБЕНИЦИ И ПРИРУЧНИЦИ

ПРОДАЈА КЊИГА

Купите електронским путем на Гласниковим веб сајтовима:
www.slglasnik.com
и www.klubglasnik.net

ИЛИ ПОРУЧИТЕ:
телефоном: +381 11 30 60 578,30 60 580, 30 60 577,
30 60 390, 30 60 589, 30 60 351
факсом: +381 11 30 60 391
имејлом: prodaja@slglasnik.com
слањем наруџбенице на адресу:   

ЈП Службени гласник
Јована Ристића 1
11000 Београд

Достава на кућну адресу.
Плаћање поузећем
.

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2019 — Службени гласник РС