ПРАВНА БИБЛИОТЕКА

Правда се правом установљава, али право се не може користити ако се не познаје. Руковођени просветитељском мисијом очувања правне традиције и уздизања правне културе, својим читаоцима подарили смо издања у којима се откривају значење и смисао права и правде.

Правна библиотека обухвата разнородне гране права и испуњава очекивања корисника различитих правних занимања. Премда се водећи правни стручњаци потписују као наши аутори, Службени гласник је окупио и младе сараднике који ће новим пројектима тек обрадовати правну јавност.

Значајну целину у оквиру Библиотеке чине саиздања са угледним факултетима и институцијама: Правним факултетом Универзитета у Београду, Правним факултетом Универзитета Унион, Уставним судом, министарствима Владе Републике Србије... – уџбеници, монографије, зборници и др.

Правна библиотека_о библиотеци
Правна библиотека
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Мијодраг Радојевић / Ранији уредници: Јовица Тркуља, Танасије Маринковић
Затвори
Едиција ВЛАДАВИНА ПРАВА

УРЕДНИЦИ: Мијодраг Радојевић / Ранији уредници: Јовица Тркуља, Танасије Маринковић


Избором тема и квалитетом њихове научне обраде и презентације, ова едиција скреће пажњу на најважнија правна питања и проблеме из области правних наука. У складу с њеним називом објављујујемо дела из области теорије права, филозофије права и упоредног права која доприносе унапређивању наше правне и политичке културе. Њен циљ је да се правничкој и широј јавности приближе ставови и резултати истраживања савремених теоретичара и истраживача у правној науци. Сврха ове едиције jeсте и упознавање са страним правним системима, посебно из подручја Европске уније.


ЈАВНО И ПРИВАТНО ПРАВО
ЈАВНО И ПРИВАТНО ПРАВО
Владимир В. Водинелић
прво издање, 2016, 16 х 24 цм, 676 стр., тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1470-9
1.760,00 РСД
1.496,00 РСД

Током три деценије од објављивања докторске дисертације Владимира Водинелића, дело није изгубило ниуколико од своје вредности, ни као правнотеоријско дело, ни као правнодогматско (тј. као дело посвећено решавању проблема важећег права. Kасније објављени радови о јавном и приватном праву, у иностранству и код нас, не садрже ниједан аспект који није обухваћен овим делом, ни у погледу теорија о критеријуму разликовања јавног и приватног права, ни у погледу било ког другог питања из широког дијапазона правне проблематике, ни у погледу примењених и могућих начина решавања правних проблема. Аутор је у накнадно написаној уводној студији приказао и анализирао развој правне мисли о подели права на јавно и приватно у последњих тридесет година.   У практичном смислу, ова студија је у Србији  још актуелнија него што је била у време њеног настанка. Јер, тада подела правног система на јавно и на приватно право није била садржана у позитивном  праву. Последњих година, међутим, низ прописа наново употребљава изразе јавно и приватно право и изведенице одатле за разне правне појаве.  Због тога је разликовање јавног и приватног права постало неизбежан задатак који суд и други органи, али и сами адресати норми, неизоставно морају обавити да би могли применити меродавну правну норму која се служи тим изразима.

***

Аутор је прошао сва академска звања на правним факултетима Свеучилишта у Сплиту, Универзитета Београд и Универзитета Унион у Београду. Почаствован је правним докторатом honoris causa Универзитета Сарланда. Ствара у тежишним подручјима Опште теорије приватног права, Општег дела грађанског права, Права личности, Стварног права и Права медија. Објавио у бројним монографијама и расправама стотине библиографских јединица. Био је уредник или заменик уредника Архива за правне и друштвене науке, Анала Правног факултета у Београду и Правних записа. Један је од оснивача Центра за унапређивање правних студија (ЦУПС) и Правног факултета Универзитета Унион у Београду. Учествовао је у припреми низа важећих закона

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2022 — Службени гласник РС