ПРАВНА БИБЛИОТЕКА

Правда се правом установљава, али право се не може користити ако се не познаје. Руковођени просветитељском мисијом очувања правне традиције и уздизања правне културе, својим читаоцима подарили смо издања у којима се откривају значење и смисао права и правде.

Правна библиотека обухвата разнородне гране права и испуњава очекивања корисника различитих правних занимања. Премда се водећи правни стручњаци потписују као наши аутори, Службени гласник је окупио и младе сараднике који ће новим пројектима тек обрадовати правну јавност.

Значајну целину у оквиру Библиотеке чине саиздања са угледним факултетима и институцијама: Правним факултетом Универзитета у Београду, Правним факултетом Универзитета Унион, Уставним судом, министарствима Владе Републике Србије... – уџбеници, монографије, зборници и др.

Правна библиотека_о библиотеци
Правна библиотека
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Мијодраг Радојевић, Јовица Тркуља, Танасије Маринковић (од јануара 2012. до фебруара 2013)
Затвори
Едиција ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

УРЕДНИЦИ: Мијодраг Радојевић, Јовица Тркуља, Танасије Маринковић (од јануара 2012. до фебруара 2013)


Едицију чине специјализована издања позитивноправних прописа у облику изворних закона и збирки прописа. Писци предговора и приређивачи збирки прописа су стручњаци који су учествовали у припреми текстова ових нормативних аката. Изворни закони садрже предговоре, а збирке прописа садрже уводни текст с потребним објашњењима и друге прилоге прилагођене одређеној циљној групи потенцијалних корисника. Прописи су груписани по сродности: тематској, проблемској и професионалној, како би корисници, у једној књизи, имали прописе потребне њиховој струци, делатности и интересовању.


ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Према стању законодавства од 31. марта 2020.
редакцијска припрема
треће измењено издање, 2020, 14 х 20 цм, 464 стр., броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-2506-4
880,00 РСД
748,00 РСД

Ово издање садржи пречишћени текст Закона о планирању и изградњи, усклађен са изменама и допунама овог акта објављеним у „Службеном гласнику РС“, у броју 9 од 4. фебруара 2020.  Све промене у односу на основни текст Закона од 2009. посебно су графички означене у пречишћеном тексту ‒ измене и допуне истакнуте су масним словима (болд), одредбе које су престале да важе обележене курзивом, а на појединим местима налазе се и напомене које упућују на прелазан карактер појединих одредби.

Осим овог закона, у овом издању се налазе и следећи прописи:

‒ Закон о озакоњењу објеката;

‒ Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду;

– Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова;

‒ Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката;

‒ Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и

‒ Правилник о садржини обрасца ‒ појединачног пописног листа за евидентирање незаконито изграђених објеката.

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2020 — Службени гласник РС