ПРАВНА БИБЛИОТЕКА

Правда се правом установљава, али право се не може користити ако се не познаје. Руковођени просветитељском мисијом очувања правне традиције и уздизања правне културе, својим читаоцима подарили смо издања у којима се откривају значење и смисао права и правде.

Правна библиотека обухвата разнородне гране права и испуњава очекивања корисника различитих правних занимања. Премда се водећи правни стручњаци потписују као наши аутори, Службени гласник је окупио и младе сараднике који ће новим пројектима тек обрадовати правну јавност.

Значајну целину у оквиру Библиотеке чине саиздања са угледним факултетима и институцијама: Правним факултетом Универзитета у Београду, Правним факултетом Универзитета Унион, Уставним судом, министарствима Владе Републике Србије... – уџбеници, монографије, зборници и др.

Правна библиотека_о библиотеци
Правна библиотека
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Мијодраг Радојевић, Јовица Тркуља, Танасије Маринковић (од јануара 2012. до фебруара 2013)
Затвори
Едиција КОМЕНТАРИ

УРЕДНИЦИ: Мијодраг Радојевић, Јовица Тркуља, Танасије Маринковић (од јануара 2012. до фебруара 2013)


У овој едукативно–практичној едицији објављују се стручна тумачења углавном системских закона, а посебна пажња поклања се анализи нових решења у нашем правном систему. Ова издања су значајна као путоказ за правилну примену прописа, упућују на релевантну судску праксу и међународне стандарде и расветљавају спорна теоријска питања.


КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
Према стању законодавства од 31. децембра 2015. године
Златко Стефановић
прво издање, 2017, 16 х 24 цм, 980 стр., тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-2013-7
2.750,00 РСД
1.496,00 РСД

Коментар Закона о привредним друштвима, након пола деценије од доношења и објављивања Закона, обухвата већи број судских одлука, мишљења релевантних институција и објашњења кључних правних института од значаја за његову примену. За разумевање материје која је предмет уређења овог прописа, како због њене сложености, тако и због обима текста Закона, неопходно је познавање одређених статусноправних категорија. У одговарајућим члановима објашњене су ове статусноправне категорије. У коментару аутор настоји да одговори и на отворена питања која се у судској пракси и пракси других органа често решавају на неједнак начин и без методолошки утемељене аргументације.

Текст је писан са намером да буде прихватљив за различите групе правника који у својој пракси примењују овај пропис. С обзиром на стил и језик писања, коментар је разумљив и лицима која нису правници, а потребна су им одређена знања о привредним друштвима и статусу привредних субјеката, као што су рачуновође, ревизори, економисти, менаџери.

У циљу лакшег сналажења коментар садржи и регистар појмова и преглед судских одлука и аката других органа. Указује се и на прописе Европске уније са којима би домаће право требало да се хармонизује, али и на поједина решења у Закону која нису у складу са правом ЕУ. Осим за практичаре, коментар може бити значајан и за експерте који ће радити на новим изменама овог закона.

***

Златко Стефановић је редовни професор Правног факултета Универзитета Унион у Београду за уже научне области Статусно привредно право са Привредним уговорним правом, Међународно привредно право и Право Европске уније.

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2018 — Службени гласник РС