ПРАВНА БИБЛИОТЕКА

Правда се правом установљава, али право се не може користити ако се не познаје. Руковођени просветитељском мисијом очувања правне традиције и уздизања правне културе, својим читаоцима подарили смо издања у којима се откривају значење и смисао права и правде.

Правна библиотека обухвата разнородне гране права и испуњава очекивања корисника различитих правних занимања. Премда се водећи правни стручњаци потписују као наши аутори, Службени гласник је окупио и младе сараднике који ће новим пројектима тек обрадовати правну јавност.

Значајну целину у оквиру Библиотеке чине саиздања са угледним факултетима и институцијама: Правним факултетом Универзитета у Београду, Правним факултетом Универзитета Унион, Уставним судом, министарствима Владе Републике Србије... – уџбеници, монографије, зборници и др.

Правна библиотека_о библиотеци
Правна библиотека
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Мијодраг Радојевић, Јовица Тркуља, Танасије Маринковић (од јануара 2012. до фебруара 2013)
Затвори
Приручници за полагање правосудног испита

УРЕДНИЦИ: Мијодраг Радојевић, Јовица Тркуља, Танасије Маринковић (од јануара 2012. до фебруара 2013)


Намена приручника је да послужи као основна литература за припрему кандидата за полагање правосудног испита у Републици Србији. Искуство је показало да се приручници користе и као помоћна литература за припрему испита из одговарајућих предмета на основним и последипломским студијама на правним факултетима. Ова едиција се реализује у саиздаваштву с Правним факултетом Универзитета у Београду.


РАДНО ПРАВО
РАДНО ПРАВО
књига 11
Боривоје Шундерић, Љубинка Ковачевић
прво издање, 2017, 14 х 20 цм, 496 стр., броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-2061-8
1.320,00 РСД
990,00 РСД

Будући да је одредбама Закона о изменама и допунама Закона о раду од 2014. године другачије уређен већи број радноправних института, у овом издању Приручника, које су написали професор др Боривоје Шундерић и професор др Љубинка Ковачевић, опсежно су размотрене све измене и допуне садржане у тој законској новели, а исто вреди и за друге меродавне прописе који су, у међувремену, ступили на снагу или су новелирани. Како се неке од тих измена нису састојале само у појединостима већ су биле и концепцијске природе, у Приручнику су, поред дорађивања одређених поглавља, анализирана и нека нова питања (разлози уређивања радних односа на међународном нивоу, битни елементи индивидуалног радног односа, послови запошљавања, заснивање радног односа са странцем, радно ангажовање директора, измена уговора о раду, право на заштиту од дискриминације, право на заштиту безбедности и здравља на раду, право на заштиту од злостављања на раду, право на заштиту личних података, право лица с инвалидитетом на посебну заштиту, заштита запослених узбуњивача, правни положај запослених у случају реорганизације послодавца, инспекцијски надзор, заштита права из колективних радних односа, рад ван радног односа).

Приручник је од помоћи правницима који се упуштају у захтеван задатак припреме правосудног испита и омогућава правилно и потпуно разумевање позитивноправних решења из ове правне гране.

***

Др Боривоје Шундерић је редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, у пензији. Објавио је више од 100 научних радова из Радноправне научне области, укључујући монографије Услови за заснивање радног односа радника (1986), Радни однос – теорија, норма, пракса (1990), Право Међународне организације рада (2001) и Социјално право (2009).

Др Љубинка Ковачевић је ванредни професор за научну област Радно право на Правном факултету Универзитета у Београду. Аутор је великог броја радова из области индивидуалног радног права и права социјалне сигурности, укључујући монографије Правна субординација у радном односу и њене границе (2013) и Ваљани разлози за отказ уговора о раду (2016).

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2018 — Службени гласник РС