21. Октобар 2019.

На основу решења Надзорног одбора

23. Август 2019.

Јавно предузеће „Службени гласник“ , Београд, Улица Јована Ристића број 1, на основу решења директора број 01-9233 од 23.8.2019. године, оглашава

ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

1. Јавно предузеће „Службени гласник“ издаје у закуп пословни простор у Црној Гори, Бар, Улица македонска Е13, укупне површине 43m2, за обављање  делатности – трговине, пословних услуга и сл.
2. Најнижи понуђени износ закупнине износи  200 евра  месечно, сa плaћaњeм унaпрeд зa шест месеци.
3. Закупац је дужан да поред закупнине плаћа и укупне трошкове електричне енергије, трошкове одржавања и др.
4. Пословни простор се издаје у закуп на одређено време у трајању од три године од дана закључења уговора  са могућношћу продужења.
5. Пословни простор се издаје у виђеном стању.
6. Услови за подношење понуде:

- право подношења понуде имају сва физичка лица, предузетници и правна лица.

Понуда треба да садржи:

03. Јул 2019.

Јавно предузеће „Службени гласник“ , Београд

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2019 — Службени гласник РС