03. Јун 2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ број 21-МВ-У/13
Услуга поправке централе за дојаву пожара типа „BOSCH UEZ 2000“

Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

Oпис предмета набавке:
Услуга поправке централе за дојаву пожара типа "BOSCH UEZ 2000", ознака из општег речника набвке 50610000, услуге поправке и  одржавања безбедоносне опреме.

Процењена вредност јавне набавке:
150.000,00 динара (без ПДВ-а).

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Једна приспела понуда од стране понуђача "G4S Secure Solutions" доо, из Београда, Улица Кумодрашка број 240.

Разлог за обуставу поступка:
Нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), односно једина приспела понуда није била прихватљива из разлога што иста прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке.

Када ће поступак бити поново спроведен:
У најкраћем временском року, након поновног испитивања тржишта у циљу проналажења нових могућих понуђа.


Јавно предузеће „Службени гласник“

_________________________________________________________

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ
набавку услуге поправке централе за дојаву пожара типа ,,BOSCH UEZ 2000“

23. Април 2013.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
Јована Ристића 1
БЕОГРАД
26.3.2013. године

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ДРУГЕ ФАЗЕ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕОСТАЛОГ ДЕЛА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

Обустављен поступак

19. Март 2013.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
Јована Ристића 1
БЕОГРАД
15.03.2013. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ
новинског и офсетног папира за потребе штампе службених гласила

06. Новембар 2012.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
Јована Ристића 1
БЕОГРАД
01.11.2012. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ
 адаптације пословног центра у Нишу


Обустављен поступак

23. Октобар 2012.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
Јована Ристића 1
БЕОГРАД
19.10.2012. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ
Рачунарске опреме


Окончан поступак

13. Август 2012.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
Јована Ристића 1
БЕОГРАД
10.8.2012. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА 
У ПРВОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА НАБАВКЕ ПРЕОСТАЛОГ ДЕЛА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

Окончан поступак

02. Јул 2012.

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
Јована Ристића 1
БЕОГРАД
29.6.2012. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА 
У ПРВОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА НАБАВКЕ ПРЕОСТАЛОГ ДЕЛА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
 

Обустављен поступак

17. Април 2012.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
Јована Ристића 1
БЕОГРАД
10.04.2012. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

офсетног рото папира

Окончан поступак

16. Март 2012.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
Јована Ристића 1
БЕОГРАД
16.3.2012. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ
преосталог дела информационог система

 

Обустављен поступак

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2018 — Службени гласник РС