22. Јул 2015.

Време и место одржавања:

15. септембар 2015. године