НАГРАДА СЕ ДОДЕЉУЈЕ У ДВЕ КАТЕГОРИЈЕ:

– За најбољу књигу објављену у 2012. из области публицистике,

– за најбољу колумну, фељтон или серију текстова који су објављени у штампаним или електронским медијима у 2012. години.

Номиновано дело, чија је тема од значаја за политички, културни, привредни, односно свеукупни друштвени живот Србије, треба да изражава личан и независан став аутора, упечатљив и без идеолошке или друге острашћености и искључивости, и да доприноси развоју демократског јавног мњења у земљи. За награду могу да конкуришу појединац или група за заједничко дело, објављено први пут у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. Публицистички радови у ширем смислу, односно монографије, мемоари, историјски романи и слично, не могу конкурисати за награду.

О добитницима награде одлучиваће жири у саставу: доц. др Душан Павловић, председник, проф. др Владимир Вулетић и Петар Лазић.

Имена добитника награде биће објављена на свечаности 19. фебруара 2013. године.

За најбољу књигу у области публицистике додељује се новчана награда у износу од 240.000,00 РСД.

За најбољу колумну, фељтон или серију текстова у штампаним или електронским медијима награда је штампање књиге аутора награђених текстова у издању Гласника.

Пријављивање на конкурс трајаће до 31. децембра 2012. године.

Заинтересовани аутори радове могу послати на адресу ЈП Службени гласник, Краља Милутина 27, са назнаком: за награду „Десимир Тошић“. Пристигли радови неће се враћати ауторима.

Награду „Десимир Тошић“ Гласник је одлучио да установи имајући у виду да су награде у публицистици готово замрле. Избор имена Десимира Тошића (1920–2008) истовремено је била жеља да се очува сећање на једног од најзначајнијих, независних српских интелектуалаца, чије дело осликава друштвене и политичке промене у Србији 20. века.

Циљ додељивања награде јесте афирмација основних хуманистичких и демократских принципа за које се Тошић залагао, а у основи су сваког истинског стваралаштва.