У Галерији Народног музеја у Чачку у четвртак, 29. децембра 2011. представљена је књига Руднички округ, Рудничка Морава из Гласникове едиције „Корени”.

Непосредно пред прeдстављање, приказани су инсерти из филма „Рудничка Морава” снимљеног почетком октобра 2011. на простору леве обале Западне Мораве, од планине Каблар на западу па до Котленика на истоку, у селима Рошци, Пријевор, Миоковци, Љубић, Прељина, Станчићи, Мрчајевци, Бечањ, Цветке. Циљ филма био је да се у фрагментима прикаже садашњи живот ових насеља, животне вредности и начин живота.

Делфина Рајић, историчар уметности и директор чачанског Народног музеја говорила је о значају едиције и издавачке политике Службеног гласника и представила говорнике – историчара др Милоша Тимотијевића и приређивача едиције Борисава Челиковића.

Тимотијевић је говорио о значају покретања ове едиције, цивилизацијским дометима читавог подухвата и потреби настављања рада на темељу истраживања Јована Цвијића и његових ученика. Нагласио је и потребу да се у времену опште глобализације и промена које захватају најинтимније делове људског живота, од доживљаја простора и времена преко организације породице и репродукције становништва крене у темељно проучавање наших села која убрзано нестају.

„Страни истраживачи – Немци, Руси – већ годинама уназад долазе у наша села и систематски врше историјско-антрополошка истраживања“, рекао је он.

Челиковић је говорио о културном амбијенту у Србији крајем 19. и почетком 20. века који је изнедрио велики број научника а међу њима и Јована Цвијића.

„Захваљујући Цвијићевом, и раду његових ученика, настао је највећи број студија које се поново приређују и едицији Корени“, подвукао је он.

Истакао је негативне последице настале од краја педесетих година 20. века када је у српској етнологији дошло до прекида антропогеографских истраживања насеља и становништва. Затим је укратко објаснио детаље у вези са три студије које се објављују у 12. књизи едиције „Корени”, раду Јована Мишковића „Руднички округ” који је претходио Цвијићевом подухвату истраживања српских земаља, затим о студији Радомира Илића о љубићким селима и студији Петра Ж. Петровића посвећеној етномузиколошким али и проблемима менталитета становника Рудничке Мораве.