Правно-економски магазин „ЗИП – Закони и пракса“ у броју 135 за април 2011. објављује:


ТЕМА БРОЈА

Какви су закони потребни српској привреди

Шампиони у дужини транзиције

Милош Бугарин: Очекујем подршку, пре свега, прерађивачкој индустрији и подстицај производњи размењивих добара, што би генерисало већу запосленост

ЗА ЗИП ГОВОРЕ:

Јаблан Обрадовић, директор Фонда солидарности

Ублажавање стечајног удара

Дејан Костић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова о примени истоименог закона

Решење спора за месец дана

Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије и

Бранислав Чанак, председник Уједињених гранских синдиката „Независност“ о учинку Социјално-економског савета

Социјални споразум нова шанса за смиривање потреса

У РЕДОВНИМ РУБРИКАМА МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ:

● Колико је ограничење увећања пореза на имовину за 2011;

● Шта доноси Предлог закона о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава;

● Која су правна лица у обавези да доставе консолидовани финансијски извештај Агенцији за привредне регистре;

● Који су домети у примени Закона о равноправности полова;

● Које су специфичности јавних набавки у комуналном сектору;

● Како спречити злоупотребе у постављању услова за учешће у поступку јавне набавке;

● Шта би потрошачи требало да знају о уговору о пружању услуга у електронском облику.