Правно-економски магазин „ЗИП – Закони и пракса“ у броју 136 за мај 2011. објављује:

ТЕМА БРОЈА

Новине у Радној верзији закона о штрајку

Штрајковање у кругу предузећа а не у кругу београдске „двојке“

Радмила Букумирић Катић: Наш циљ је био да што прецизније успоставимо кораке од момента најаве штрајка, доношења одлуке и начина на који се спроводи штрајк

ЗА ЗИП ГОВОРЕ:

Љубомир Пејаковић, саветник министра рада и социјалне политике о првој бази података о социјално угроженим категоријама становништва свих градова и општина

Социјална карта Србије

Милица Делевић, директорка Канцеларије за европске интеграције о томе докле је Србија стигла у приближавању Европској унији

Одлучујући кораци на путу ка кандидатури

Бранко Радуловић, главни економски саветник Савета за регулаторну реформу о Предлогу закона о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава

Мораторијум на дугове за бег од стечаја

У РЕДОВНИМ РУБРИКАМА МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ:

● Какав утицај ће имати проширено дејство посебних колективних уговора на примања запослених код послодаваца из области грађевинарства и индустрије грађевинског материјала, као и на све запослене у делатностима пољопривреде, прехрамбене, дуванске индустрије и водопривреде;

● Које новине уводи Правилник о критеријумима за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и о условима и начину легализације објеката;

● Шта садрже нове измене и допуне Закона о платном промету;

● Шта доноси Одлука Народне банке Србје о изменама и допуни Одлуке о класификацији билансне активе и ванбиласних ставки банке;

● Како су новим прописима регулисани настанак и плаћање царинског дуга;

● Зашто састављање конкурсне документације многи стручњаци оцењују као најважнији део поступка јавне набавке;

● Одговоре министарстава финансија и рада и социјалне политике на ваша питања;

● Службена мишљења Министарства финансија и Управе за јавне набавке.