Правно-економски магазин „ЗИП – Закони и пракса“ у броју 143, за децембар 2011, објављује:

ТЕМА БРОЈА

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Стезање обруча око корупцијe

Горан Радосављевић: Јавне набавке вредне милијарду евра се нигде не објављују, што је довољан сигнал да постоји одређени ниво корупције, односно неправилности

ЗА ЗИП ГОВОРЕ:

Професор др Богољуб Милосављевић о искуствима после годину дана рада комуналне полиције

Грађани прихватили комуналну полицију као своју службу

др Игор Вукоњански о Нацрту закона о службеницима у јединицама локалне самоуправе 

Буђење из апатије

У РЕДОВНИМ РУБРИКАМА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ:

● После конференције „До транспарентног и модерног законодавног система“: Неопходно унапређење капацитета за примену прописа;

● Саша Варинац: Како ојачати праћење и контролу у јавним набавкама;

● Биљана Мирић Богдановић и Биљана Тодоровић: Пореско консолидовање;

● Јелена Драгојловић: Опорезивање покретних ствари примљених на поклон;

● Милија М. Ђаловић: Новине у Закону о комуналним делатностима;

● Душан Б. Пурић: Веће царинске повластице и једноставније процедуре;

● мр Сања Милановић: Скраћени рокови у којима јавна друштва извештавају јавност о свом пословању;

● Душан Лалић: Једноставнији поступак у финансијском пословању са иностранством.