БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНЕ НАУКЕ

Библиотеку Књижевне науке чине колекције сврстане у оквиру Књижевне теорије и Књижевне историје. На тај начин Службени гласник попуњава огромну празнину у српском издаваштву новијег времена, која је настала после гашења фундаменталних библиотека српске културе као што су Књижевност и цивилизација, Сазвежђа, Књижевни погледи и многих других. Намера је да се објављују најзначајнија остварења светске књижевнотеоријске мисли – дела која припадају традицији а у много чему су битно одредила контекст модерне науке о књижевности, и остварења настала у новијем времену, и она која се намећу својом изузетном иновативношћу. Наравно, и оно што је модерно у српској науци о књижевности, а део је традиције, и оно што је новина чиниће ову библиотеку вишеструко занимљивом (то јест од најстаријих а значајних, па све до најновијих/најмлађих који стварају неку нову научну традицију).

Књижевне науке
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Гојко Тешић, Милка Зјачић Аврамовић, Наташа Марковић, Маја Живковић
Затвори
Колекција НОВА & МОДЕРНА ТРАДИЦИЈА

ОСНИВАЧ И УРЕДНИК: Гојко Тешић


Читање књижевне баштине и књижевне савремености у новом кључу основна је поетичка претпоставка ове библиотеке. Чине је есеји, студије, расправе, полемике и монографије о новој српској књижевности, од XVIII века до данас. Интерпретација превратничких, иновативних књижевних чињеница које су, истовремено, и важан сегмент модерне европске књижевне баштине. У колекцији објављујемо студије и расправе које у много чему иницирају и нови, модерни критички дијалог о епохалним поетским пројектима српске књижевности.

КЊИЖЕВНОСТ РАЗЛИКЕ
КЊИЖЕВНОСТ РАЗЛИКЕ
Друга књига о српским писцима
Љубиша Јеремић
прво издање, 2009, 13,5 x 20 цм, 230 стр., броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0120-4
605,00 РСД

По­ла­зио сам од пре­тпо­ст­ав­ке да се у раз­ли­ка­ма о ко­ји­ма је реч ис­по­ља­ва мож­да не­пре­по­зна­та енер­ги­ја књи­жев­ног де­ло­ва­ња у је­дној ку­лт­у­ри, енер­ги­ја ко­ја тра­жи пу­т­е­ве и експре­сив­не мо­гућ­но­сти ка­кве ће тек у не­ком бу­ду­ћем тре­ну­т­ку и код друк­чи­јих ст­ва­ра­ла­ца до­би­ти пра­вог ма­ха... Критички текстови чудесне свежине, стилски узорни, интерпретативно подстицајни!

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2019 — Службени гласник РС