ИЗАЗОВИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Затвори

Реч уредника

У тренутку када Србија улази у озбиљну фазу европских интеграција, почињемо са издавањем стручног часописа; Изазови европских интрегација, који ће се на темељан начин бавити политичким, економским и правним аспектима приступања Србије Европској унији. Овај процес, изузетно комплексан, отвара многа питања у вези с реформом институција, хармонизацијом закона и усвајањем нових стандарда. Циљ часописа је да охрабри и подстакне дијалог у вези с овим питањима и да понуди адекватна решења.

Имајући у виду да ће посебан нагласак бити стављен на питања и дилеме везане за правне и економске аспекте приступања Србије Европској унији и реформу институција циљна група часописа су; централна и локална администрација, правосуђе, академска заједница, привредне асосијације, али и сви заинтересовани грађани који желе да се у разумевању овог сложеног процеса, издигну изнад новинских наслова и политичких фраза. Часопис ће излазити шест пута годишње, са амбицијом да постане референтан за сва питања у вези приближавања Србије и региона западног Балкана Европској унији.

Иако се моменат потписивања споразума о придруживању с правом дефинише као камен темељац и кључни догађај за „европску“ судбину једне земље, то је такође и тренутак када почињу да се постављају суштинска питања у вези са стратегијом приступања, преговарачким позицијама за преговоре о Уговору о приступању и о припреми земље за учешће у заједничким европским политикама и структурним фондовима.

У складу са овако дефинисаном амбицијом и потенцијалним тржиштем, формиран је репрезентативни уређивачки одбор који окупља најеминентније представнике правосуђа, администрације, правне и економске науке. Часопис ће објављивати чланке домаћих и страних аутора који ће у форми есеја излагати конкретне сугестије, критичке оцене, антиципирати будуће реформске кораке, анализирати изазове и предлагати оптималне одговоре.

Процес европских интеграција јесте политички процес, али је и много више од тога – напрезање комплетног ткива једног друштва да достигне правне, економске, технолошке, научне и друге стандарде који важе у ЕУ. То не искључује креативност, напротив.

Европске интеграције се не дефинишу у кабинетима министара и европских комесара, већ у напорима и разумевању читавог друштва. Наш циљ није само чланство у ЕУ, већ чланство без беспотребног одлагања и с добром припремом. Ако одемо корак даље, циљ је да у разумном временском року будемо угледна и успешна држава чланица ЕУ.

Никола Јовановић 

Уредништво

Мр Никола Јовановић
главни уредник часописа

Мр Драган Вељовић
заменик главног уредника

Јово Вукелић
извршни уредник

Уређивачки одбор

Вида Петровић Шкеро, др Тања Мишчевић, проф. др Дејан Поповић, проф. др Јуриј Бајец, мр Триво Инђић

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2020 — Службени гласник РС