Реч уредника

Гласниково специјализовано издање, правно-економски магазин „ЗИП – Закони и пракса“, настао је на основама трогодишњег искуства стеченог у објављивању ЗИП-а, као недељног новинског додатка „Службеног гласника Републике Србије“, и доброг пријема који је имао код читалаца. Покретање ЗИП-а, као посебне публикације, било је мотивисано коренитим променама у законодавном амбијенту Србије, и прилагођавању прописима Европске уније.

Извесно је да ће суочавање са тако разуђеним нормативним поретком све више генерисати потребу код свих професија које примењују законе и прописе у пракси, али и код грађана (приликом реализације неког права и обавезе) за различитим видовима правне помоћи, као што су: стручна тумачења, службена мишљења, упутства, коментари, објашњења, савети... из пера најеминентнијих стручњака са званичних адреса државних или правосудних органа. Жеља издаваштва и уредништва била да постанемо Ваш поуздан водич кроз лавиринт правних норми, помажући у отклањању дилема у примени закона и прописа, и гласник системских промена од непроцењиве користи за планирање пословних активности. Амбиција је била да ЗИП постане незаменљиво штиво и путоказ како за корпорације тако и за мала и средња предузећа, правнике (где год они радили), послодавце и запослене, банкаре и брокере, судије и адвокате, предузетнике и пензионере...

Драган Кабадајић

Уредништво су чинили:

Драган Кабадајић
главни уредник часописа

Снежана Лакићевић-Стојачић
уредник рубрике Радни односи и социјално осигурање

Мр Наташа Ковачевић
уредник рубрике Порези

Весна Хрељац-Ивановић
уредник рубрике Царине

Душан Лалић
уредник рубрике Финансијско тржиште и банкарство

Предраг Јовановић
уредник рубрике Јавне набавке

Проф. др Драгослав Шумарaц
уредник рубрике Просторно планирање, изградња и тржиште некретнина

Јелена Боровац
уредник рубрике Судска пракса Врховоног суда Србије

Гордана Ајншпилер-Поповић
уредник рубрике Судска пракса Вишег трговинског суда

Колумнисти

Драган Вујадиновић, Каћа Лазаревић, Александра Кон

Аутори

Мирјана Мирков, Радоје Савићевић, Ружица Стаменковић, Светлана Церовић, Бранислав Јоргић, Милија Ђаловић, Мирјана Зец, Златија Вуковић

Фоторепортери

Милош Цветковић, Бошко Карановић

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2024 — Службени гласник РС