ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ

Затвори

РЕЧ УРЕДНИКА

Покретање овог часописа произашло је из потребе за озбиљним политичким анализама савремених политичких проблема, како у Србији, тако и на регионалном и међународном плану. Часопис се бави анализом јавних политика, политичких институција и политичких процеса. Будући да је јавно поље загушено површним и плитким обрадама политичких тема, које је некритичко, неретко нестручно и необјективно, постоји потреба да се гласније и чешће проговори језиком струке. Такво стање захтева стручне и компетентне одговоре на изазове од стране аутора који су потврђени стручњаци у својим областима. Текстови у овом часопису имају кратку, јасну, аргументовану, резимирану и поентирајућу форму како би били разумљиви широј јавности заинтересованој за утемељеније тумачење, интерпретацију и анализу савремених политичких процеса и феномена. Покретањем оваквог часописа оснивачи желе да дају снажан допринос јачању политичких институција и развијању демократске политичке културе, обликовању јавног добра, као и што бољем артикулисању јавних политика. Часопис је покренут с уверењем да је поље јавне политике потребно рационализовати како би живот у политичкој заједници био људскији, демократскији и предвидивији.

Уредништво:

проф. др Славиша Орловић
главни уредник

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2021 — Службени гласник РС