Контакти

ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Јована Ристића 1
11040 Београд

Др Јелена Триван
директор
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.:  +381 11 30 60 320
факс: +381 11 30 60 394КОРИСНИЧКИ СЕРВИС
тел.: +381 11 30 60 300


СЛУЖБA ЗА МАРКЕТИНГ
И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋ
У 

Невена Цветић
начелник
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 320
факс: +381 11 30 60 376
e-mail: ncvetic@slglasnik.com
kontakt@slglasnik.com, marketing@slglasnik.com

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ

ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 527, 30 60 572, 3060331
факс: +381 11 30 60 376
e-mail: seminari@slglasnik.com

СЛУЖБА ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Саво Павловић
начелник
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 320
e-mail: spavlovic@slglasnik.com


СЕКТОР ЗА ШТАМПУ

Драгољуб Зечевић
извршни директор
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 402
e-mail: dzecevic@slglasnik.com

Неда Мариновић
пословни секретар

ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 425
факс: +381 11 35 37 492
e-mail: stamparija@slglasnik.com

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОСЛОВЕ

Дејан Јокић
извршни директор
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 320
e-mail: djokic@slglasnik.com

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Јован Продановић
извршни директор
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 320
e-mail: jprodanovic@slglasnik.com

СЕКТОР СЛУЖБЕНИХ ИЗДАЊА

Борис Петровић
извршни директор
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 324
e-mail: bpetrovic@slglasnik.com

Редакција Службеног гласника
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 336
e-mail: redakcija@slglasnik.com

Др Миодраг Ђорђевић, уредник
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 333
e-mail: mdjordjevic@slglasnik.com

Јелена Весковић
секретар редакцијe
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 336
e-mail: jveskovic@slglasnik.com

Редакција електронских правних база

Никола Милованчевић, уредник 
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11  30 60 534
e-mail: nmilovancevic@slglasnik.com 

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС 
тел.: +381 11 30 60 300
e-mail: servis@slglasnik.com

ОДЕЉЕЊЕ ОГЛАСА
Данијела Пунишић, шеф 
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 550
факс: +381 30 60 596
e-mail: dpunisic@slglasnik.com

текстови правних и физичких лица

тел: +381 11 30 60 538, 30 60 358, 30 60 541, 30 60 339
e-mail: tender@slglasnik.com

неважеће исправе
тел: +381 11 30 60 307, 30 60 308
e-mail: knjizara18@slglasnik.com


СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА

 Петар В. Арбутина
извршни директор
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 36 44 410
e-mail: parbutina@slglasnik.com

Радмила Борић
секретар редакцијe

ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 36 44 416
факс: +381 11 36 44 420
e-mail: rboric@slglasnik.com

Права за преводна издања
Foreign Rights
e-mail: prevodi@slglasnik.com

УРЕДНИЦИ:
(ул. Лазаревачки друм 13–15, 11030 Београд)

Никола Вујчић, e-mail: nvujcic@slglasnik.com
Миодраг Раичевић, e-mail: mraicevic@slglasnik.com
Татјана Чомић, e-mail: tcomic@slglasnik.com
Маја Живковић, e-mail: mzivkovic@slglasnik.com
Милка Зјачић Аврамовић, e-mail: mavramovic@slglasnik.com
Миодраг Радојевић, e-mail: mradojevic@slglasnik.com
Гордана Милосављевић Стојановић, e-mail: gmilosavljevic@slglasnik.com

Наташа Марковић, e-mail: nmarkovic@slglasnik.com
Гојко Тешић, e-mail: gtesic@slglasnik.com
Светислав Басара, e-mail: sbasara@slglasnik.com
Јовица Аћин, e-mail: jacin@slglasnik.com
Бранко Кукић, e-mail: bkukic@slglasnik.com
Владимир Кецмановић, e-mail: vkecmanovic@slglasnik.com
Славиша Орловић, e-mail: sorlovic@slglasnik.com
Милољуб Албијанић, e-mail: malbijanic@slglasnik.com
Александар Гаталица, e-mail: agatalica@slglasnik.com
Јовица Тркуља, e-mail: jtrkulja@slglasnik.com

ЛЕКСИКОГРАФСКА ИЗДАЊА

Борисав Челиковић 
главни уредник

ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 36 44 470
e-mail: lexis@slglasnik.com,
bcelikovic@slglasnik.com

Радмила Радић Сивцевич
секретар Лексикографске редакције
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд

тел: +381 11 36 44 444
e-mail: rsivcevic@slglasnik.com

Милојко Кнежевић, уредник
e-mail: mknezevic@slglasnik.com

Светлана Гавриловић, уредник
e-mail: svetlanagavrilovic@slglasnik.com

Владимир Рогановић, уредник
e-mail: vroganovic@slglasnik.com

СЕКТОР ЗА ПРОДАЈУ
И НАБАВКУ

Миросава Кастратовић Тиркајла
извршни директор
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 320
e-mail:mtirkajla@slglasnik.com

Жељко Ристовић
помоћник директора
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 556
e-mail: zristovic@slglasnik.com

 ОДЕЉЕЊЕ МАЛОПРОДАЈЕ

Јелица Милошевић, шеф
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 312

e-mail: jmilosevic@slglasnik.com
e-mail: strefalt@slglasnik.com

Координатор за уџбенике
+381 11 30 60 576
Координатор за књиге
+381 11 30 60 577
Координатор за трговачку робу
+381 11 30 60 327

ОДЕЉЕЊE ВЕЛИКОПРОДАЈЕ

Станко Живковић, шеф
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 476
e-mail: szivkovic@slglasnik.com

Одсек продаје
графичких услуга

ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 477,
35 37 478, 35 37 409
e-mail: graficke.usluge@slglasnik.com

Одсек претплате,

образаца и књига

Предраг Шолаја, шеф
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 371
e-mail: psolaja@slglasnik.com

Претплата

ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 319,
30 60 372, 30 60 359, 30 60 348 
факс: +381 11 30 60 571
e-mail: pretplata@slglasnik.com

Продаја књига
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 580,
30 60 578, 30 60 390,
30 60 589, 30 60 351
факс: +381 11 30 60 391
e-mail: prodaja@slglasnik.com

Продаја образаца
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 434,
35 37 448, 35 37 429,
35 37 437, 35 37 424
факс: +381 11 35 37 426
е-mail: prodaja.obrasci@slglasnik.com

КУПОВИНА НА
ГЛАСНИКОВИМ
ВЕБ-САЈТОВИМА

Небојша Јевтић
пословођа е-књижаре
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: + 381 11 30 60 351, 30 60 390
факс: +381 11 30 60 391
e-mail: eknjizara@slglasnik.com,
njevtic@slglasnik.com

Клуб читалаца
тел.: +381 11 30 60 572
e-mail: klub@slglasnik.com 

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2018 — Службени гласник РС