ПРАВНА БИБЛИОТЕКА

Правда се правом установљава, али право се не може користити ако се не познаје. Руковођени просветитељском мисијом очувања правне традиције и уздизања правне културе, својим читаоцима подарили смо издања у којима се откривају значење и смисао права и правде.

Правна библиотека обухвата разнородне гране права и испуњава очекивања корисника различитих правних занимања. Премда се водећи правни стручњаци потписују као наши аутори, Службени гласник је окупио и младе сараднике који ће новим пројектима тек обрадовати правну јавност.

Значајну целину у оквиру Библиотеке чине саиздања са угледним факултетима и институцијама: Правним факултетом Универзитета у Београду, Правним факултетом Универзитета Унион, Уставним судом, министарствима Владе Републике Србије... – уџбеници, монографије, зборници и др.

Правна библиотека_о библиотеци
Правна библиотека
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Мијодраг Радојевић, Јовица Тркуља, Танасије Маринковић (од јануара 2012. до фебруара 2013)
Затвори
Едиција ВЛАДАВИНА ПРАВА

УРЕДНИЦИ: Мијодраг Радојевић, Јовица Тркуља, Танасије Маринковић (од јануара 2012. до фебруара 2013)


Избором тема и квалитетом њихове научне обраде и презентације, ова едиција скреће пажњу на најважнија правна питања и проблеме из области правних наука. У складу с њеним називом објављујујемо дела из области теорије права, филозофије права и упоредног права која доприносе унапређивању наше правне и политичке културе. Њен циљ је да се правничкој и широј јавности приближе ставови и резултати истраживања савремених теоретичара и истраживача у правној науци. Сврха ове едиције jeсте и упознавање са страним правним системима, посебно из подручја Европске уније.


ПРАВО НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
ПРАВО НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
Славољуб Царић
треће измењено и допуњено издање, 2018, 16 х 24 цм, 296 стр., броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-2188-2
825,00 РСД
701,00 РСД

У књизи је објашњена правна природа права на суђење у разумном року, установљено чланом 6. став. 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, веза овог права са другим правима и слободама из Конвенције, као и институтима изграђеним кроз праксу Европског суда за људска права.  У другом делу, анализиран је институт права на суђење у разумном року у упоредноправној пракси, указано је на предности и мане појединих модела који се користе у националним системима. Посебно је сагледан приступ Републике Србије у решавању овог проблема. У трећем делу разматра се пракса и критеријуми које је Европски суд за људска права изградио у вези са правом на суђење у разумном року. Ови критеријуми, попут сложености поступка, понашања надлежних органа државе, понашања подносилаца представки и значаја питања које је предмет поступка за подносиоца, анализирани су кроз примере из праксе Европског суда за људска права. У наредном делу књиге изложене су одабране одлуке из праксе Европског суда за људска права у вези са суђењем у разумном року, а у последњем делу и ставови из судске праксе судова у Републици Србије. Осим тога, књига садржи и интегралан текст Закона о праву на суђење у разумном року и прегледне статистичке податке о раду Европског суда за људска права.

Треће издање садржи допуњену праксу домаћих судова, праксу и карактеристичне примере из јуриспруденције Европског суда за људска права и ажуриране статистичке податке о раду ЕСЉП. Такође, аутор је на појединим местима детаљније објаснио поједине институте.

            _____________

Аутор је у два мандата био заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права, а тренутно је начелник Одељења за међународно правне послове у Министарству спољних послова и председник Комисије за међународно хуманитарно право, у рангу амбасадора (2014‒2016).

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2019 — Службени гласник РС