Правилник о мерилима за избор пословних банака код којих се орочавају слободна новчана средства можете погледати ОВДЕ.