Пречишћен текст Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места можете погледати ОВДЕ.