БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНЕ НАУКЕ

Библиотеку Књижевне науке чине колекције сврстане у оквиру Књижевне теорије и Књижевне историје. На тај начин Службени гласник попуњава огромну празнину у српском издаваштву новијег времена, која је настала после гашења фундаменталних библиотека српске културе као што су Књижевност и цивилизација, Сазвежђа, Књижевни погледи и многих других. Намера је да се објављују најзначајнија остварења светске књижевнотеоријске мисли – дела која припадају традицији а у много чему су битно одредила контекст модерне науке о књижевности, и остварења настала у новијем времену, и она која се намећу својом изузетном иновативношћу. Наравно, и оно што је модерно у српској науци о књижевности, а део је традиције, и оно што је новина чиниће ову библиотеку вишеструко занимљивом (то јест од најстаријих а значајних, па све до најновијих/најмлађих који стварају неку нову научну традицију).

Књижевне науке
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Гојко Тешић, Милка Зјачић Аврамовић, Маја Живковић, Петар В. Арбутина, Александар Гаталица / Ранији уредници: Наташа Марковић
Затвори
Колекција ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ

УРЕДНИЦИ: Наташа Марковић, Гојко Тешић


Интерпретације подразумевају тематски конципирана издања у којима се налазе преводи најзначајнијих текстова о одређеном писцу или неком феномену књижевне уметности. Док издања посвећена стваралаштву одређеног писца сабирају текстове који обрађују историјски контекст у којем писац ствара, најважнија тематска и формална обележја његовог опуса, као и свеобухватна читања његових репрезентативних дела, издања усредсређена на појединачна књижевна дела доносе исцрпна тумачења из перспективе најразличитијих књижевнотеоријских школа. Када је реч о књижевноуметничким правцима и периодима, издања из колекције Интерпретације настоје да пруже дијахронијски преглед њиховог развоја, уједно се осврћући и на одређена формална и садржајна обележја по којима је дати период или правац препознатљив.

ДИНАМИЧНИ ПОЕТСКИ СИСТЕМ Т.С. ЕЛИОТА
ДИНАМИЧНИ ПОЕТСКИ СИСТЕМ Т.С. ЕЛИОТА
Милена Владић Јованов
прво издање, 2014, 20 х 24,5 цм, 468 стр., броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1718-2
495,00 РСД

„Књига Милене Владић Јованов најпре се бави интринсичним приступима Елиоту, дакле оним који за присуством смисла, односно за „истином“ песме трагају унутар ње саме. Ауторка приказује увиде већег броја англосаксонских критичара, које назива центрираним структурама, јер у потрази за гласом, свешћу, субјектом, као залозима присуства смисла, јединственог значења, истине неминовно изневеравају управо оно за чим стреме. Елиотово песничко стваралаштво ауторка сагледава као сложени систем у коме песме као јединице система не добијају своје значење, тумачење ако желимо, у односу на унапред задату истину или на саму идеју о јединству значења, већ у односу с околином, окружењем, контекстом, који у овом случају представљају песме у самом систему, једне у односу на друге, али и читаво богатство цитата, алузија на друга књижевна и уметничка дела, на која се Елиот позивао не само у „Пустој земљи“ већ заправо од првих стихова ране поезије. Ауторкина смелост огледа се у чињеници да је одабир да се говори о динамичном карактеру поетског система себе неминовно уклештио између променљивости и арбитрарности до којих води динамика, и уређености коју, својом етимологијом, сугерише реч систем. У том смислу, поједини делови студије, као поприште борбе између сталне променљивости и коначне уређености, далеко превазилазе опис једног књижевног опуса, и претендују да нешто додају и теорији интерпретације. Посебан допринос ове студије чине и преводи Елиотове ране поезије, коју ауторка сада први пут представља српској читалачкој јавности.“

Из Рецензије Владимира Гвоздена

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2024 — Службени гласник РС